« Najít podobné dokumenty

Obec Vělopolí - Rozpočet 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vělopolí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Licence: D2PO ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012018
Zpracoval: Ing.XXXXX XXXXXXXX Datum zpracování: XX.XX.XXXX Čas zpracování: XXh 1m 2s Strana: 1
IČO: 00576930
<br> Ministerstvo financí
FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky **********
<br> sestavený k 11/2018
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX I Č O
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Vělopolí
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa XXX XXXXX po změnách počátku roku
a b X X X
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 650.000,00 655.000,00 713.668,71 109,80 108,96
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplat 20.000,00 20.000,00 12.390,66 61,95 61,95
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážk 65.000,00 65.000,00 68.329,59 105,12 105,12
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 640.000,00 640.000,00 577.050,56 90,16 90,16
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 3.000,00 3.000,00 2.850,00 95,00 95,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1.350.000,00 1.350.000,00 1.513.444,97 112,11 112,11
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn 4.500,00 4.500,00
0000 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom 110.000,00 110.000,00 108.380,00 98,53 98,53
0000 1341 Poplatek ze psů 4.000,00 4.000,00 4.150,00 103,75 103,75
0000 1361 Správní poplatky 2.500,00 2.500,00 4.390,00 175,60 175,60
0000 1381 Daň z hazardních her 20.000,00 20.000,00 19.389,96 96,95 96,95
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 135.000,00 135.000,00 131.716,34 97,57 97,57
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s 64.545,00 64.545,00 ******* 100,00
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot 60.900,00 60.900,00 60.900,00 100,00 100,00
<br> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 0000 Bez ODPA 3.064.900,00 3.1...
bez názvu
Obec Vělopolí
<br> Rozpočet na rok 2019 Schválený rozpočet 2018 Rozpočet 2019
<br> Příj my OdPa Pol Kč Kč Daň z příjmů FO 1111 650 000 800 000 Daň z příjmů OSVČ 1112 20 000 20 000 Daň z příjmů F0 2 kap.výn.1113 65 000 75 000 Daň z příjmů PO 1121 640 000 640 000 Daň z příjmů PO za obce 1 122 3 000 3 000 Daň z přidané hodnoty 1211 l 350 000 1 650 800 Odvody za odnětí půdy 1334 4 500 0 Poplatek za odpady 1340 1 10 000 120 000 Poplatek za psy 1341 4 000 4 200 Správní poplatky 1361 2 500 4 000 Daň z hazardních her 1381 20 000 22 000 Daň z nemovitých věcí 151 1 135 000 135 000 Neinv.trasfer.ze SR 41 12 60 900 60 900 Silnice,příjmy ze služeb 2212 5 000 5 000 Sběr a svoz kom.odp.3722 1 100 1 100 Využiv.a znešk.kom.odpadů 3725 45 000 50 000 Místní správa 6171 20 000 20 000 Celkem příjmy 3 136 000 3 611 000
<br> Obec Vělopolí Rtgpočet na rok 2019 Schválený rozpočet 2018 Rozpočet 2019
<br> Výdaje OdPa Kč Kč
<br> Silnice 2212 700 000 504 500 -Ostatní pozemní komunikace 2219 O 200 000 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 45 000 45 000 Odvádění a čištění odp.vod 2321 550 000 500 000 Knihovna 3314 1 000 1 000 Ostatní záležitosti kultury 3319 15 000 0 Ostatní zál.kultury - XXXXXXX XXXX X XXX X XXX Využití volného času dětí a mládeže 3421 3 000 3 000 Ost.zájmová činnost,spolky 3429 130 000 150 000 Veřejné osvětlení 3631 100 000 120 000 Změny technologií vytápění 3713 30 000 45 000 Sběr a svoz kom.odpadů 3722 180 000 200 000 Péče o vzhled obce,zeleň 3745 500 500 Ochrana obyvatelstva 5212 O 40 000 Zastupitelstva obcí 6112 650 000 920 000 Místní správa 6171 600 000 781 000 Obecné výdaje z fin.operací 6310 5 000 5 000 Pojištění funkčně nespecifikované (majetek) 6320 7 000 7 000 Ostatní finanční operace 6399 3 000 3 000 Finanční vypořádání minulých let 6402 16 500 39 000 Ost.neinv.transf.6409 95 000 40 000 Celkem výdaje 3 136 000 3 611 000
<br> Ve Vělopolí,dne 12.12.2018
<br> Souběžně zveřejněno na internetových stránkách obce www.velopolí.cz <.>
<br> Dále na webových stránkách obce z...

Načteno

edesky.cz/d/3646231

Meta

Rozpočet   Volby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Vělopolí
30. 03. 2020
30. 03. 2020
30. 03. 2020
30. 03. 2020
30. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Vělopolí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz