« Najít podobné dokumenty

Obec Vělopolí - Oznámení o záměru prodat pozemek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vělopolí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
m OBEC VĚLOPOLÍ
<br> Obecní úřad Vělopolí
<br> Vělopolí 48,739 S9
<br> Oznámení
<br> dle 5 39 odst.1 a © 85 písm.a) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> S odvoláním na výše uvedený zákon o obcích sdělujeme,že zastupitelstvo obce Vělopolí na svém veřejném zasedání dne 13.2.2019
<br> schválilo
<br> záměr prodat nemovitost ve vlastnictví Obce Vělopolí,zapsané na LV 1 pro k.ú.Vělopolí,a to pozemek p.č.617/2 - ostatní komunikace,ostatní plocha o výměře 210 m2 za kupní cenu 2100,- Kč <.>
<br> Zastupitelstvo obce projedná a schválí/neschválí prodej obecních pozemků na svém veřejném zasedání po uplynutí lhůty vyvěšení tohoto záměru na úřední desce a webu Obce Vělopolí <.>
<br> Zájemci o koupi pozemku se mohou písemně přihlásit na obecním úřadě nejpozději do 22.3.2019 <.>
<br> Ve Vělopolí 20.2.2019
<br> % gé/ OBEC VĚLOPOLÍ 739 59 Vělopolí
<br> Vladislava Latochová starostka obce Vělopolí
<br> 739 59 Vělopolí 48 bank.spojení: 29827781/0100 Czech Republic ICO: 00 57 69 30 Tel.: +420 558 694 359 www.velopoli.cz
<br> e-mail: urad©velopolicz

Načteno

edesky.cz/d/3644523


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Vělopolí
25. 03. 2020
25. 03. 2020
25. 03. 2020
25. 03. 2020
25. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Vělopolí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz