« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Poruba - deska126.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Poruba.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

deska126.pdf
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Poruba
Odbor výstavby a životního prostředí
<br>
<br> Klimkovická 55/28,708 56 Ostrava - Poruba IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
1/21 www.poruba.ostrava.cz Číslo účtu 1649335379/0800
<br>
<br> Vaše značka:
Ze dne: 29.05.2019
Č.j.: POR 13232/2020/jans
Sp.zn.: S POR 28178/2019
Statutární město Ostrava
<br> městský obvod Poruba
Vyřizuje: XXXXXXX XXXXXX Klimkovická XX/XX
Telefon: XXXXXXXXX XXX XX Ostrava-Poruba
Fax: 599480602
E-mail: jjansova@moporuba.cz
<br> Datum: 9.března 2020
<br>
<br>
<br> Rozhodnutí č.9/2020/dopr <.>
- veřejná vyhláška
<br> Výroková část:
Dne 29.5.2019 podal Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba,IČO 00845451,Klimkovická
č.p.55/28,708 56 Ostrava-Poruba,který na základě zmocnění č.91/2018 ze dne 24.9.2018 zastupuje
<br> Ing.XXXXX XXXXXX,IČO XXXXXXXX,Na Stuchlíkovci č.p.738,Lutyně,735 14 Orlová 4 (dále jen
<br> „stavebník“) žádost o vydání společného územního a stavebního povolení (dále jen „společné povolení“) pro
<br> stavbu:
<br>
<br> Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy/Hlavní třída v Ostravě-Porubě"
(dále jen „stavební záměr“)
<br>
<br> na pozemcích parc.č.103/1,198,221/1,222,223,225,235,236,237,240 a 241 v katastrálním území
<br> Poruba <.>
<br>
<br>
<br> Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Poruba,odbor výstavby a životního prostředí,jako
<br> speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
<br> plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,(dále jen "stavební zákon") <,>
<br> § 139 odst.3 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,§ 40 odst.4
<br> písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů a ustanovení
<br> článku 23 písm.c) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č.14/2013 (Statut města Ostravy),ve znění
<br> pozdějších předpisů,vykonávající působnost příslušného speciálního stavebního úřadu ve věcech míst...

Načteno

edesky.cz/d/3642935

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Poruba
22. 09. 2020
21. 09. 2020
21. 09. 2020
21. 09. 2020
21. 09. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Poruba      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz