« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Krásné Pole - ev_c_24_20.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Krásné Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ev_c_24_20.pdf
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Praha,8.března 2020 č.j.: MZDR 5503/2020-10/PRO
<br> llllllllllili/lillllllllllllllllIllllllllllllllllllllll
<br> MZDRXO19CC3T
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle 5 80 odst.1 písm.9) zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdravia o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb."),nařizuje postupem podle 5 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVlD-19 Způsobené novým koronavirem SARS—CoV-2 toto mimořádné
<br> opatření:
<br> Všem osobám s trvalým pobytem v České republice,které se v období od 7.března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky,se nařizuje,aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost,a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem,svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost,nebo nemají-Ii registrujícího poskytovatele,pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost <.>
<br> Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti adorost se nařizuje,aby u osob strvalým pobytem včeské republice,které se vobdobí od 7.března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky,rozhodli o karanténě podle 5 2 odst.7 písm.a) zákona č„ 258/2000 Sb.v délce 14 dnů <.>
<br> Str.1 z 2
<br> $%?
<br> Toto mimořádně opatření nabývá platnosti dnemjeho vydání <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Mimořádně opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV—2 v Evropě <.>
<br> Vzhledem kvýraznému šíření onemocnění COVID- 19 na území Italské ...

Načteno

edesky.cz/d/3642861

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Krásné Pole
08. 07. 2020
08. 07. 2020
02. 07. 2020
29. 06. 2020
23. 06. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Krásné Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz