« Najít podobné dokumenty

Obec Šubířov - Mimořádné opatření Koronavirus Vyvěšeno 9. března 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šubířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mimořádné opatření Koronavirus Vyvěšeno 9. března 2020
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Praha,6.března 2020 Č.j.:MZDR 550312020-121PRO
<br> ||I|l|li|I|||lll|||l|||||ll|ll||lillllillllllllllllllllll
<br> MZDRX01 9CHDG
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle 5 80 odst.1 písm.9) zákona č 258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoně.25812000 Sb."),nařizuje postupem podle 5 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br> Všem osobám se zakazuje s účinností od okamžiku vydání tohoto mimořádného opatření prodávat všechny osobní ochranné prostředky dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) W vyrobené a uváděné na trh v souladu s technickou normou EN 149:2001+A1:2009 jiným osobám,nežjsou: »— Česká republika ajeji organizační složky a — osoby distribuující uvedené osobni ochranné prostředky,se sídlem nebo usazené na území České republiky,které mohou uvedené osobní ochranné prostředky dále prodávat či převádět pouze výše uvedeným osobám vsouládu stímto mimořádným opatřením,a to do odvolání tohoto mimořádného opatření <.>
<br> Mimořádné opatření ze dne 3.března 2020,č.j.MZDR 5503/2020-8/PRO,se ruší.II.Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.Odůvodnění:
<br> Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVlD-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.Cílem opatření je zajištění dostatku klíčových ochranných prostředků na území České republiky zejména pro poskytovatele zdravotních služeb a pro orgány ochrany veřejného zdraví
<br> Str.1 z 2
<br> pro zamezení šíření tohoto onemocnění,kterým bude ochranné osobní prostředky uvedené v předmětu tohoto mimořádného opatření distribuovat stát <.>
<br> Vzhledem k ...

Načteno

edesky.cz/d/3641479

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Šubířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz