« Najít podobné dokumenty

Obec Řípec - Usnesení ZO č. U - 5/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řípec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ZO č. U - 5/2020
OBEC ŘÍPEC
<br> VÝPIS USNESENÍ č.U-5/2020
ze zasedání Zastupitelstva obce (ZO) Řípec
<br> dne 4.března 2020
<br> Usnesení č.U-5/2020-2:
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.1/2020 ze dne 2.1.2020;
příjmy: 5 194 297 Kč
výdaje: 6 959 359 Kč.(H: 7-0-0)
<br> Usnesení č.U-5/2020-3:
ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s firmou CETIN – umístění
podzemního komunikačního vedení a zařízení na pozemcích parc.č.414/6,2769/2
a 414/11 v k.ú.Řípec.(H: 7-0-0)
<br> Usnesení č.U-5/2020-4:
ZO bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 svazku
Veselsko a zároveň schválení I.RO k rozpočtu svazku obcí Veselsko na rok 2020 <.>
<br> (H: 7-0-0)
Usnesení č.U-5/2020-5:
ZO schvaluje „Návrh na vyřazení opotřebovaného,poškozeného a nefunkčního majetku“
na základě inventarizace k 31.12.2019,předložený inventarizační komisí.(H: 7-0-0)
<br> V Řípci dne 5.března 2020
<br>.<.> …………………….<.> ….<.> ….……………………
XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXX
místostarosta starosta
<br> Zapsala: Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br>
OBEC ŘÍPEC
þÿ

Načteno

edesky.cz/d/3641402

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řípec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz