« Najít podobné dokumenty

Obec Popovice - Usnesení č. 2020/01 z 10. zasedání ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Popovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č. 2020/01 z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 19. 2. 2020
USNESENÍ č.2020/01
<br>
z 10.zasedání zastupitelstva obce Popovice
<br> konaného dne 19.2.2020
<br>
<br>
<br> Zastupitelstvo obce:
<br> určuje zapisovatelku Jitku Novákovou,ověřovatele zápisu Jana Vlčnovského a Tomáše
<br> Malinu <,>
<br> schvaluje program zasedání <,>
<br> 1.schvaluje uzavření dohody o pracovní činnosti s Jitkou Novákovou na období do
<br> konce roku 2020 s náplní práce aktualizace kulturních rubrik webových stránek obce
<br> včetně zajišťování fotodokumentace,přepis kroniky obce,příprava podkladů a grafiky
<br> obecního zpravodaje,příprava a zpracování materiálů pro publikaci k výročí obce <,>
<br> s výší odměny 2.000,- Kč za měsíc <,>
<br> 2 <.>
<br> a.neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro Centrum pro zdravotně postižené
<br> Zlínského kraje,Gahurova 5265,Zlín,760 01,IČ 26593823 <,>
<br> b.neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro AUDIOHELP z.s.Uherský Brod <,>
<br> Mariánské nám.2187,688 01,Uherský Brod,IČ 04292014
<br> 3.schvaluje v souvislosti s umístěním distribuční soustavy – zemní kabel NN,skříň
<br> SV101,uzemnění - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene osobní služebnosti
<br> spočívající v právu zřídit,provozovat,opravovat a udržovat distribuční soustavu na
<br> pozemku a též právo provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy <,>
<br> výměny,modernizace nebo zlepšení její výkonnosti,včetně jejího odstranění na
<br> zatížených pozemcích parc.č.962/1 a 5038/8,oba v k.ú.Popovice u Uherského
<br> Hradiště,v rozsahu geometrického plánu č.685-1180/2019,vyhotoveného
<br> společností HD GEO,s.r.o <.>,za jednorázovou náhradu Kč 1.000,-,ve prospěch
<br> oprávněné E.ON Distribuce,a.s <.>,F.A.Gerstnera 2151/6,370 49,České Budějovice <,>
<br> IČ 28085400,s tím,že správní poplatky pro vklad věcného břemene do katastru
<br> nemovitostí uhradí oprávněná <.>
<br>
<br>
<br> XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX
starosta místostarosta
bez názvu
USNESENÍ č.2019/03
<br>
z 6.zasedání zastupitelstva obce Popovice
<br> konaného dne 17.6.2019
<br>
<br>
<br>
<br> Zastupitelstvo obce:
<br>
<br> určuje zapisovatele Jitku Novákovou,ověřovatele zápisu Tomáše Malinu a XXXX
<br> Vlčnovského,volí do návrhové komise Martina Slováčka.<,>
<br> schvaluje program zasedání <,>
<br> 1 <.>
<br> a.schvaluje poskytnutí dotace na úhradu provozních a mzdových nákladů spojených
<br> s poskytováním sociálních služeb pro občany Popovic (na územ obce nebo v
<br> pobytových a ambulantních zařízeních žadatele) realizovaných v období
<br> 1.1.- 31.12.2019 ve výši Kč 12.000,- pro Charitu Uherské Hradiště,Velehradská
<br> třída 247,686 01,Uherské Hradiště,IČ: 44018886 <,>
<br> b.neschvaluje poskytnutí příspěvku na podporu konání Javorinských slavností
<br> konaných 28.7.2019 pro Bratrství Čechů a Slováků Javořina,z.s.<,>
<br> tř.Masarykova 119,698 01,Veselí nad Moravou,IČ: 07889763 <,>
<br> c.neschvaluje poskytnutí příspěvku na provoz krizové linky 116 111 ve výši
<br> Kč 7.500,- pro Linku bezpečí,z.s <.>,Ústavní 95,181 02,Praha 8,IČ: 61383198 <,>
<br> d.neschvaluje poskytnutí finančního daru na zabezpečení letošního ozdravného
<br> pobytu těžce zdravotně postižených dětí pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně
<br> postižených dětí v ČR,z.s <.>,Klub RADOST,Barákova 23,796 01,Prostějov <,>
<br> IČ: 47922281 <,>
<br> e.neschvaluje poskytnutí finančního daru na podporu poskytovaných služeb pro
<br> Diakonii Českobratrské církve evangelické – středisko CESTA,Na Stavidle 1266 <,>
<br> 68601,Uherské Hradiště,IČ: 65267991 <,>
<br> 2.schvaluje převod a následné uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č.5019/2
<br> v k.ú.Popovice u Uherského Hradiště,v geometrickém plánu č.613-45/2017
<br> označeného dílem „b“,o výměře 17 m2,za kupní cenu 100,- Kč/m2 (tj.za celkovou
<br> kupní cenu 1.700,- Kč) paní LXXXXXXXXXXXXXXXX,bytem XXXXXXXXXXXXXXX,s tím <,>
<br> že správní poplatek pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
<br> kupují...

Načteno

edesky.cz/d/3640921

Meta

Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Popovice
24. 05. 2020
24. 05. 2020
22. 05. 2020
22. 05. 2020
22. 05. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Popovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz