« Najít podobné dokumenty

Obec Vělopolí - Nabídka pozemků k pronájmu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vělopolí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Sídlo: Praha 3,Husinecká 1024/11a,PSČ 130 00
IČ: 01312774,DIČ: CZ01312774
<br> Nabídka pozemků k pronájmu
KPÚ pro Moravskoslezský kraj
Libušina 502/5,Ostrava,70200
<br> Parcela Výměra [m2] Parcelní skupina Kultura Pouzečást
Bez
přístupu
<br> Vělopolí
<br> 198 / 3 / 0 851 Katastr nemovitostí - pozemkové ostatní plocha Ne Ano
211 / 0 / 0 17 Katastr nemovitostí - pozemkové orná půda Ne Ano
344 / 2 / 0 322 Katastr nemovitostí - pozemkové trvalý travní porost Ne Ano
<br> Sejmuto:Vyvěšeno:
<br> Sestaveno dne: 26.července 2018 v 12:56:10 Strana 1 / 1
<br>
Vělopolí
bez názvu
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 347527/2018/Pin
Spis.značka:
<br> Vyřizuje.: XXXXXXX XXXXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
ID DS: z49per3
E-mail: m.pinkavova@spucr.cz
<br> Datum: 30.7.2018
<br>
<br>
<br> Nabídka pozemků k pronájmu – žádost o zveřejnění
<br> V příloze Vám zasíláme seznam/y nepronajatých/nepropachtovaných nemovitostí ve vlastnictví státu <,>
s kterými je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad a které tímto nabízí případným zájemcům
k pronájmu/k propachtování.Žádáme Vás o zveřejnění tohoto/těchto seznamu/ů včetně tohoto dopisu
na úřední desce Vašeho úřadu,a to od 1.8.2018 do 30.9.2018 včetně <.>
<br> Po uplynutí této doby zašlete laskavě seznam/y zpět na Krajský pozemkový úřad pro
Moravskoslezský kraj,s potvrzením doby vyvěšení a sejmutí na úřední desce.Seznam/y zasílaný/é
prostřednictvím datové zprávy je nutné zaslat včetně ověřovací doložky konverze do dokumentu <,>
obsaženého v datové zprávě <.>
<br> Poznámka pro žadatele:
<br> Žadatelé o pronájem/pacht musí své žádosti uplatnit tak,aby byly doručeny Krajskému pozemkovému
úřadu pro Moravskoslezský kraj v termínu nejpozději do 30.8.2018 včetně <.>
<br> Před podáním žádosti se žadatel seznámí se stavem a umístěním pozemku v terénu nebo na webu
www.cuzk.cz – nahlížení do katastru nemovitostí (katastrální mapa + orto foto) <.>
<br> S pozdravem
<br>
<br>
„otisk úředního razítka“
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXX XXXXXXXX
zástupce ředitelky
Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj
<br>
<br>
<br>
<br>
Příloha: nabídka pozemků k pronájmu – k.ú.Vělopolí
<br> DATOVÁ ZPRÁVA ID DS: feva7mp
<br>
Obec Vělopolí
<br> Vělopolí 48
<br> 739 59 Vělopolí
<br>
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,Libušina 502/5,702 00 Ostrava
<br>
<br>
2018-07-30T10:35:30+0200
Ing.XXXXX XXXXXXXX XXXXXeaXXXXXXXXaXXcceXXdXeXXXXbXXeXXXXbX

Načteno

edesky.cz/d/3640486

Meta

Pronájem   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Vělopolí
30. 03. 2020
30. 03. 2020
30. 03. 2020
30. 03. 2020
30. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Vělopolí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz