« Najít podobné dokumenty

Obec Vělopolí - SOPS - Návrh rozpočtu na rok 2019, SVR FIN

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vělopolí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
období 2020 — 2022
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Sdružení obcí povodí Stonávky
<br> 2020 2021 2022 Daňové příjmy - Kč - Kč - Kč Nedaňové příjmy - Kč - Kč — Kč Kapitálové příjmy - Kč - Kč - Kč Transféry 1 000 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč Členské příspěvky 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč Příjmy Celkem 1 200 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč Běžné výdaje 1 200 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč Kapitálové výdaje - Kč - Kč Výdaje celkem 1 200 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč
<br> V Třanovicích 5.12.2018
<br> M/Á/
<br> XXXXXXXX XXXXXX předseda sdružení
bez názvu
Licence: D1QM XCRGBA1A / B1A (01012018 / 01012018)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k  10 / 2018
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Sdružení obcí povodí Stonávky 
č.p. 250
<br> 739 53  Třanovice
<br> I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 034 000,00  1 040 000,00  1 040 000,00  100,58 100,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů   125 000,00  100 000,00  ****** 80,00
0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 4 763 000,00  4 763 000,00  4 696 596,80  98,61 98,61
<br> 0000 Bez ODPA 5 797 000,00  5 928 000,00  5 836 596,80  100,68 98,46
<br> 3319 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 565 000,00  521 002,92  643 818,30  113,95 123,57
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 565 000,00  521 002,92  643 818,30  113,95 123,57
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00  1 000,00  466,60  46,66 46,66
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000,00  1 000,00  466,60  46,66 46,66
<br> 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů   5 530 000,00  5 496 596,80  ****** 99,40
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně   5 530 000,00  5 496 596,80  ****** 99,40
<br> 6409 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000,00  70 000,00  69 624,00  232,08 99,46
<br> 6409 Ostatní činnosti j.n.30 000,00  70 000,00  69 624,00  232,08 99,46
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 6 393 000,00  12 050 002,92  12 047 102,50  188,44 99,98
<br> 06.12.2018 11h44m 0s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 12
<br>
<br> Licence: D1QM XCRGBA1A / B1A (01012018 / 01012018)
<br> II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od poč...
bez názvu
Sdružení obcí povodí Stonivky
<br> Návrh rozpočtu na rok 2019
<br> Příjmy Financování v příjmech Příjmy vč.financování nedaňové
<br> 6310 Úroky z BÚ 1 000,00 8115 zapojení zůstatku ZBU -762 000,00
<br> 4121 Členské příspěvky 190 000,00
<br> 4121 Poradenství obce 850 000,00
<br> 4122 Neinvestiční transfery od kraje 25 000,00
<br> 4216 Projekt Beskydská e-trasa 568 000,00
<br> 3319 Projekt Artíng 120 000,00
<br> 3319 Projekt Život psaný tradicí 200 000,00
<br> 6409 Příjmy za činnost sdružení 30 000,00 Celkem příjmy 1 984 000,00 0,00 nekapitálové
<br> 6310 Poplatky za bankovní služby 7 000,00
<br> 6409 Poradenství 850 000,00
<br> 6409 Ostatní výdaje 190 000,00 8124 Vrácení NFV—Arting 175 000,00 Celkem výdaje 1 047 000,00 175 000,00! 1 222 000,00 Příjmy - výdaje 937 000,00 0,00 -937 000,00 0,00
<br> V Třanovicích 5.12.2018
<br> Kontakt: XXXXXXXX XXXXXX - předseda svazku XXX XX Třanovice XXX,tel.+420 558696826 IČ: 69610088
<br> www.stonavkaez
<br> e-maíl: starosta©komorni-lhotka.cz
<br> bankspojení: 172872389/0800
<br> Příloha: Výkaz FIN - schválený rozpočet na 2018,předpokládaná skutečnost 2018
<br> XXXXXXXX XXXXXX
<br> předseda

Načteno

edesky.cz/d/3640484

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Vělopolí
30. 03. 2020
30. 03. 2020
30. 03. 2020
30. 03. 2020
30. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Vělopolí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz