« Najít podobné dokumenty

Obec Vělopolí - Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vělopolí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací s odkazem na zákon č.106/1999 Sb <.>,o Svobodném přístupu k informacím,sdělujeme,že:
<br> 1.Naše obec zažádala SFŽP ČR v rámci výzvy č.17/2017 o dotaci na domovní čistírny odpadních vod <.>
<br> 2.Výhledově zvažujeme požádat o dotaci na výstavbu chodníku <.>
<br> 3.Obec Vělopolí vybudovala veřejný vodovod,který nyní spravuje SmVaK Ostrava <.>
<br> 4.Obec kanalizaci nemá <.>
<br> S pozdravem
<br> Latochová Vladislava starostka obce
<br> OBEC VĚLOPOLÍ 739 59 Vělopolí
<br> 739 59 Vělopolí 48 bank.spojeni: ?9827781/0100 Czech Republic ICO: 00 57 69 30 Tel.: +420 558 694 359 www.velopolicz
<br> e-mail: urad©velopoli.cz
bez názvu
Vážená pani starostka,vážený pane starosto <,>
<br> v rámci průzkumu využití dotací pro města a obce se Vás dovolujeme dotázat s odkazem na zákon č.106/1999 Sb <.>
<br> 1.Využívá Vaše obec aktivně finanční prostředky z dotací? 2.Je v současné době ve Vaší obci plánována investice,na kterou byste rádi získali dotaci? 3.Je ve vaší obci vybudován vodovod?
<br> 4.Je ve vaší obci vybudována kanalizace?

Načteno

edesky.cz/d/3640481

Meta

Zákon 106/1999   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vělopolí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz