« Najít podobné dokumenty

Obec Vělopolí - Střednědobý výhled rozpočtu obce Vělopolí 2020 - 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vělopolí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Střednědobý výhled rozpočtu obce Vělopolí
na léta 2020 – 2022 (v tis.Kč)
<br> Střednědobý výhled rozpočtu je pomocným nástrojem obce,sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření.Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků.Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,dlouhodobé závazky a pohledávky,dlouhodobé finanční zdroje,dlouhodobé finanční potřeby na rozvojové programy <.>
<br> Obec nemá finanční závazky,a naopak má dlouhodoběji vytvářené předpoklady pro realizaci domovních čistíren odpadních vod pro občany obce Vělopolí.<.>
<br> PŘÍJMY
<br> 2020
2021
2022
<br> Třída 1
Daňové
3 430
3 500
3 500
<br> Třída 2
Nedaňové
70
70
90
<br> Třída 4
Dotace
6 600
100
100
<br>
CELKEM
10 100
3 670
3 690
<br>
VÝDAJE
<br> 2020
2021
2022
<br> Třída 5
Běžné výdaje
3 000
3 670
3 690
<br>
<br>
<br>
<br> Třída 6
Kapitálové
11 100
0
0
<br>
CELKEM
14 100
3 670
3 690
<br>
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
2020
2021
2022
<br>
4 000
0
0
<br>
FINANCOVÁNÍ
<br> 2020
2021
2022
<br> Třída 8
Změna na BÚ
4 000
0
0

Načteno

edesky.cz/d/3640480


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vělopolí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz