« Najít podobné dokumenty

Obec Vělopolí - Veřejné zasedání 16.03.2020 - pozvánka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vělopolí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
X.V e ř e j n é zasedání členů zastupitelstva
Obce V ě l o p o l í
<br> se koná v pondělí 16.03.2020 v 17,00 hod <.>
<br> v budově obecního úřadu <.>
<br> Program:
1.Zahájení,volba ověřovatelů zápisu
2.DČOV – informace k projektu
3.Žádosti o poskytnutí daru,dotace,příspěvku
<br> 4.Spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v MSK“ r.2020
<br> 5.Souhlas obce se zařazením území obce do území působností MAS Pobeskydí
<br> 6.Cenové nabídky na opravu místní komunikace p.č.610
<br> 7.Cenová nabídka na opravu výtluků na místních komunikacích
8.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí za rok 2019
<br> 9.Různé
10.Usnesení,závěr
<br> Zasedání je veřejné <.>
<br> Latochová Vladislava
<br> starostka obce

Načteno

edesky.cz/d/3640478


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Vělopolí
30. 03. 2020
30. 03. 2020
30. 03. 2020
30. 03. 2020
30. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Vělopolí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz