« Najít podobné dokumenty

Obec Otěšice - Pozvánka na 8.veřejné zasedání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Otěšice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 8.veřejné zasedání
O b e c Otěšice
<br>
<br> P o z v á n k a
<br> Svolávám v souladu s § 103,odst.5 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> v platném znění 8.veřejné zasedání Zastupitelstva obce Otěšice <.>
<br>
<br> na středu 11.prosince 2019 od 18.30 hodin
<br> do budovy OÚ Otěšice
<br>
<br> Program:
<br> 1.Zahájení a schválení programu jednání
<br> 2.Ověření zápisu
<br> 3.Zpráva o činnosti OÚ
<br> 4.Zpráva o hospodaření v mezidobí
<br> 5.Projednání Smlouvy o spolupráci s Meridian Nová Energie s.r.o <.>
<br> 6.Seznámení se Studií k čističce odpadních vod
<br> 7.Projednání žádostí občanů
<br> 8.Projednání žádosti o dotaci na provoz místní prodejny COOP
<br> 9.Zpráva inventarizační komise k inventarizaci obecního majetku za rok 2019
<br> 14.Různé
<br> 15.Diskuze
<br> 16.Závěr
<br>
<br> XXXXXXXX XXXXXX v.r <.>
<br> starosta obce
<br>
<br> Vyvěšeno dne :.3.2.2020
<br> Sejmuto dne :.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.2019

Načteno

edesky.cz/d/3639936

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Otěšice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz