« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Nařízení aplikace Ratron_nory (PDF, 718 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 718 KB)
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
<br> 656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br>
<br>
1/6
<br>
<br> Č.j.: UKZUZ 041737/2020
<br> Datum: 6.3.2020
<br>
<br>
<br> Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o povolení přípravku
<br> na ochranu rostlin pro omezené a kontrolované použití
<br>
<br> Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) jako příslušný orgán
<br> ve smyslu § 72 odst.1 písm.e) zákona č.326/2004 Sb <.>,o rostlinolékařské péči a o změně
<br> některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),tímto
<br>
<br> povoluje
<br>
<br>
<br> podle § 37a odst.1 zákona v návaznosti na čl.53 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
<br> č.1107/2009,v platném znění
<br> (dále jen „nařízení ES“)
<br>
<br>
<br> omezené a kontrolované použití přípravku Ratron GW (5071-0)
<br>
<br>
<br> následujícím způsobem:
<br>
<br>
<br>
<br> Čl.1
<br> 1.Rozsah použití přípravku:
<br>
1) Plodina <,>
<br> oblast použití
<br> 2) Škodlivý
<br> organismus <,>
<br> jiný účel
<br> použití
<br> Dávkování <,>
<br> mísitelnost
<br> OL Poznámka
<br> 1) k plodině
<br> 2) k ŠO
<br> 3) k OL
<br> 4) Pozn <.>
<br> k dávkování
<br> 5) Umístění
<br> 6) Určení sklizně
<br>
<br> polní plodiny hraboš polní max.10 kg/ha
<br> (max.5 granulí /
<br> nora)
<br> 14-
<br> 21
<br> 3) ochranná
<br> lhůta mezi
<br> posledním
<br> ošetřením a
<br> sklizní
<br> krmiva: kratší
<br> (min.14 dní)
<br> je určena
<br> pokud po
<br> 4) preemergentně
<br> nebo nezapojený
<br> porost,max.do
<br> BBCH 20,dle
<br> plodiny
<br>
<br>
<br>
<br> 2/6
<br> aplikaci
<br> následuje
<br> déletrvající
<br> déšť; delší
<br> (min.21 dní)
<br> je určena pro
<br> období bez
<br> deště
<br> ovocné stromy hraboš polní max.10 kg/ha
<br> (max.5 granulí /
<br> nora)
<br> AT
<br> zelinářské
<br> porosty
<br> hraboš polní max.10 kg/ha
<br> (max.5 granulí /
<br> nora)
<br> AT 4) aplikovat před
<br> výsadbou nebo po
<br...

Načteno

edesky.cz/d/3638788

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz