« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Poruba - deska122_Red.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Poruba.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

deska122_Red.pdf
<,>,STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA URAD MESTSKEHO OBVODU PORUBA Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Tajemnice Úřadu městského obvodu Poruba,vyhlašuje výběrové řízení č.08/2020 na obsazeni pracovniho mista v rámci Uřadu městského obvodu Poruba Druh práce: vedouci investičního odboru (pracovní poměr na dobu neurčitou se šestiměsíční zkušební dobou) Odbor úřadu: investiční odbor Místo výkonu práce: území městského obvodu Poruba Předpoklady: - fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let — státní občan České republiky,popřípadě cizí státní občan,který má v České republice trvalý pobyt - způsobilost k právním úkonům (svéprávnost) — bezúhonnost - ovládáníjednacůiojazyka - u uchazečů narozených do 1.12.1971 splnění dalších předpokladů stanovených zákonem č.451/1991 Sb <.>,kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkci ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky,České republiky a Slovenské republiky,ve znění pozdějších předpisů (lustrační zákon) Požadovaná kvalifikace: VŠ stavební nebojiný technický směr výhodou (v případě dosažení vzdělání XXX v bakalářském studijním programu bude částečně krácena tzv.započitatelná praxe v souladu s nařízením vlády č.341/2017 Sb.) Jiné požadavky: - orientace v zákoně č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),zákoně č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,vše ve znění pozdějších předpisů,- znalost zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,zákona č.360/1992 Sb <.>,o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,vše ve znění pozdějších předpisů -orientace v rozpočtování stavebních prací - praxe v oblasti investic anebo veřejných zakázek výhodou - zkušenosti s vedením pracovnmo kolektivu výhodou - komunikační a organizační schopnosti - samostatnost,vysoké pracovní nasazení - řidičské Oprávnění pro skupi...

Načteno

edesky.cz/d/3638677

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Poruba
17. 09. 2020
16. 09. 2020
16. 09. 2020
16. 09. 2020
16. 09. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Poruba      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz