« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Poruba - deska123.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Poruba.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

deska123.pdf
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 2
<br> Praha 4.března 2020
<br> Č.j.: MZDR 9826/2020-1/HES
<br> *MZDRX019B0JA*
MZDRX019B0JA
<br>
<br>
<br> M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br>
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle § 69 odst.1
písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku
a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné
opatření:
<br>
<br> I <.>
<br>
<br> Všem pořadatelům hromadných akcí na území České republiky s předpokládanou
účastí nad 5 000 osob denně se nařizuje oznámit konání takové akce místně příslušné
krajské hygienické stanici
<br>  v případě akcí konaných do 18.3.2020 včetně bezodkladně <,>
 v případě akcí konaných od 19.3.2020 nejpozději 10 pracovních dnů přede
<br> dnem zahájení akce <,>
a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.V oznámení je nutné uvést bližší
specifikaci akce,včetně délky trvání akce,cílové skupiny účastníků,jejich
národnostního složení,věku a způsobu dopravy <.>
<br>
<br> II <.>
<br>
<br> Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j.: MZDR 9826/2020/NH
<br>
<br> Str.2 z 2
<br>
<br>
<br>
<br> Odůvodnění:
<br>
<br> Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace
ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2
v Evropě <.>
<br> Předmětem opatření je získání nezbytných informací o pořádání hromadných akcí
s předpokládanou návštěvností nad 5 000 osob denně pro potřebu orgánů ochrany
veřejného zdraví k hodnocení rizika v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 <.>
Hromadné akce představují vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci
osob ve vymezeném...

Načteno

edesky.cz/d/3638676

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Poruba
17. 09. 2020
16. 09. 2020
16. 09. 2020
16. 09. 2020
16. 09. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Poruba      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz