« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Nová Ves - deska32.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Nová Ves.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

deska32.pdf
;:aatutární město Ostrava :Jřad městského obvodu Nová Ves
<br> PÍSEMNOST EV.Č.:
<br> 32/2920J CD
<br> wvĚšENA DNE:
<br> 6.3.2020
<br> SNATA DNE:
<br> ZASPRÁVNOST: G[ 'Eíl/
<br> MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ »DUBĚŽNĚ ZVEŘEJNÉNA NA INTERNETU Palackého náměstí 375/4.128 01 Praha 2“ “'"—“___"—
<br> Praha 4.března 2020 č.j.: MZDR 9826/2020-1/HES
<br> MZDRX01 SBOJA
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle 5 80 odst.1 písm.9) zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle 5 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVlD-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br> Všem pořadatelům hromadných akcí na území české republiky s předpokládanou účastí nad 5 000 osob denně se nařizuje oznámit konání takové akce místně příslušné krajské hygienické stanici
<br> — v případě akcí konaných do 18.3.2020 včetně bezodkladně,— v případě akcí konaných od 19.3.2020 nejpozději 10 pracovních dnů přede dnem zahájení akce,a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.V oznámení je nutné uvést bližší specifikaci akce,včetně délky trvání akce,cílové skupiny účastníků,jejich národnostního složení,věku a způsobu dopravy <.>
<br> Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání <.>
<br> Str.1 z 2
<br> Č.j.: MZDR 9826/2020/NH
<br> Odůvodnění:
<br> Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-Z v Evropě <.>
<br> Předmětem opatření je získání nezbytných informací o pořádání hromadných akcí spředpokládanou návštěvnosti nad 5000 osob denně pro potřebu orgánů ochrany veřejného zdraví k hodnocení rizika v souvislosti s výskytem onemocnění COVID—19.Hromadné akce představují vyšší riziko přenosu...

Načteno

edesky.cz/d/3638657

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Nová Ves
23. 09. 2020
23. 09. 2020
22. 09. 2020
21. 09. 2020
16. 09. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Nová Ves      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz