« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Krásné Pole - ev_c_23_20.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Krásné Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ev_c_23_20.pdf
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ': _ __ _ _ _ _ !,_ Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Praha 4.března 2020 Č.j.: MZDR 9826/2020-1/HES
<br> Illlllllllllllllllllllllll|lllllllllí||llllll|l|llllll
<br> MZDRXD1QBGJA
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle 5 80 odst.1 písm.9) zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb."),nařizuje postupem podle 5 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVlD-íg způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br> Všem pořadatelům hromadných akcí na území České republiky s předpokládanou účastí nad 5 000 osob denně se nařizuje oznámit konání takové akce místně příslušné krajské hygienické stanici
<br> — v případě akcí konaných do 18.3.2020 včetně bezodkladně,— v případě akcí konaných od 19.3.2020 nejpozději 10 pracovních dnů přede
<br> dnem zahájení akce,a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.V oznámení je nutné uvést bližší
<br> specifikaci akce,včetně délky trvání akce,cílové skupiny účastníků,jejich národnostního složení,věku a způsobu dopravy <.>
<br> Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání <.>
<br> Str.122
<br> Č.j.: MZDR ewa/zeminu
<br> Odůvodnění:
<br> Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-Z v Evropě <.>
<br> Předmětem opatření je získání nezbytných informací o pořádání hromadných akcí spředpokládanou návštěvností nad 5000 osob denně pro potřebu orgánů ochrany veřejného zdraví k hodnocení rizika v souvislosti s výskytem onemocnění COVlD-19.Hromadné akce představuji vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulací osob ve vymezeném prostoru <.>
<br> Opatření se zaměřuje na všechny pořadatele hromadných akcí s p...

Načteno

edesky.cz/d/3638650

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Krásné Pole
08. 07. 2020
08. 07. 2020
02. 07. 2020
29. 06. 2020
23. 06. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Krásné Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz