« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Třebíč) - Svazek obcí pro komunální služby - návrh závěrečného účtu 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Svazek obcí pro komunální služby - návrh závěrečného účtu 2019
Licence: D0E4 XCRGBZUC / ZNC (24012019 / 01012019)
<br>
<br> Svazek obcí pro komunální služby
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019
(v Kč)
<br> 13.02.2020 13h29m44s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1/ 9
<br> sestavený ke dni 31.12.2019
<br>
<br>
Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 47438541
<br> název Svazek obcí pro komunální služby
<br> ulice,č.p.Hrotovická 232
<br> obec Třebíč
<br> PSČ,pošta 674 01
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 568848066
<br> fax
<br> e-mail info@svazek-sluzby.cz
<br> WWW stránky www.svazek-sluzby.cz
<br>
<br> Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br>
<br> Licence: D0E4 XCRGBZUC / ZNC (24012019 / 01012019)
<br> 13.02.2020 13h29m44s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2/ 9
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 1 000,00 1 000,00 36,85
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 5 097 649,00 6 453 036,10 5 649 050,00
<br> Příjmy celkem 5 098 649,00 6 454 036,10 5 649 086,85
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 36,85
<br> 214 Výnosy z finančního majetku 1 000,00 1 000,00 36,85
<br> 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.or...

Načteno

edesky.cz/d/3637102


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz