« Najít podobné dokumenty

Obec Leskovec nad Moravicí - Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leskovec nad Moravicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde k nahlédnutí
Obec Leskovec nad Moravicí,IČO 00296155 KEO4 1.6.12 UR020
<br> Schválený rozpočet - závazné ukazatele,rok 2020
<br> Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
pozdějších předpisů <.>
<br> Třídění:Par vzestupně,Pol vzestupně,Org vzestupně,Akce vzestupně
<br> PŘÍJMY
XXX XXX Název Kč Z tohoOrg Akce
<br> Bez paragrafu X 244 500,00
<br> 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 150 000,00
<br> 1031 Pěstební činnost 1 000,00
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 550 000,00
<br> 3314 Činnosti knihovnické 500,00
<br> 3341 Rozhlas a televize 200,00
<br> 3399 Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků 200 000,00
<br> 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 1 000,00
<br> 3612 Bytové hospodářství 370 000,00
<br> 3613 Nebytové hospodářství 40 000,00
<br> 3632 Pohřebnictví 1 000,00
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 100 000,00
<br> 6171 Činnost místní správy 244 000,00
<br> PŘÍJMY celkem: 8 902 200,00
<br> VÝDAJE
XXX XXX Název Kč Z tohoOrg Akce
<br> XXXX Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 30 000,00
<br> 1031 Pěstební činnost 48 000,00
<br> 2143 Cestovní ruch 200 000,00
<br> 2212 Silnice 515 000,00
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 230 000,00
<br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 40 000,00
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 12 500,00
<br> 3111 Mateřské školy 299 500,00
<br> 3314 Činnosti knihovnické 120 000,00
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 12 000,00
<br> 3341 Rozhlas a televize 11 000,00
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře 245 000,00
<br> 3399 Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků 690 000,00
<br> 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 130 500,00
<br> 3611 Podpora individuální bytové výstavby 20 000,00
<br> 3613 Nebytové hospodářství 4 000,00
<br> 3631 Veřejné osvětlení 1 135 000,00
<br> 3632 Pohřebnictví 24 000,00
<br> 3635 Územní plánování 950 000,00
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/3635063

Meta

Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Leskovec nad Moravicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz