« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 2 - Slovany - rozhodnutí - povolení výjimky, územní: povolení výjimky, odstupová vzdálenost - novostavba rodinného

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 2 - Slovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

19-20630.pdf
Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
odbor stavebně správní a dopravy
<br> Koterovská 83,307 53 Plzeň
<br> Plzeň,dne: 4.3.2020
<br> Sp.zn.: SZ UMO2/20630/19/RaEr
<br> Č.J.: UMO2/04290/20
<br>
<br>
<br> Vypraveno dne: 4.3.2020
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> XXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> erhardova@plzen.eu
<br> egwbyju
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> POVOLENÍ VÝJIMKY
<br> rozhodnutí je v souladu s ustanovením s § 144 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> doručováno formou veřejné vyhlášky
<br>
<br> Výroková část:
<br> Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany,odbor stavebně správní a dopravy,jako stavební úřad
<br> příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) a § 169 odst.3 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
<br> stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") přezkoumal
<br> žádost o výjimku z obecných požadavků na výstavbu podle § 169 odst.2 stavebního zákona ve věci
<br> výjimky z obecných požadavků na využívání území podle § 169 odst.3 stavebního zákona,kterou dne
<br> 5.12.2019 podal
<br> XXXX XXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Na Hradčanech 163/3,Koterov,326 00 Plzeň 26 <,>
<br> kterého zastupuje STAVplan-CZ s.r.o <.>,IČO 05299195,Ostrovní 15/5,Doudlevce,301 00 Plzeň 1
<br> (dále jen "žadatel"),a podle § 169 odst.2,3,5 a 6 stavebního zákona
<br> p o v o l u j e
<br> výjimku z ustanovení § 25 odst.4 vyhlášky č.501/2006 Sb <.>,o obecných požadavcích na využívání
<br> území,ve znění pozdějších předpisů pro umístění stavby
<br> novostavba rodinného domu
<br> Plzeň,Koterov,Ke Kolešovce
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.175/1,351/2 v katastrálním území Koterov <.>
<br>
<br> Popis:
<br>  Umístění novostavby rodinného domu,kdy v protilehlé stěně navrhované stavby rodinného domu
jsou situována okna obytných místností a její odstup je menší,než výška protilehlého objektu
<br> bytového domu <.>
<br>  Odstupová vzdálenost mezi navrženým rodinným domem a stávajícím bytovým domem j...

Načteno

edesky.cz/d/3632398

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 2 - Slovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz