« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 2 - Slovany - rozhodnutí - stavební povolení: Bytový dům

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 2 - Slovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

19-14309.pdf
Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
odbor stavebně správní a dopravy
<br> Koterovská 83,307 53 Plzeň
<br> Plzeň,dne: 04.03.2020
<br> Sp.zn.: SZ UMO2/14309/19/DaZe
<br> Č.J.: UMO2/04403/20
<br>
<br>
<br> Vypraveno dne: 04.03.2020
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> XXXXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> zemanovad@plzen.eu
<br> egwbyju
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br> Rozhodnutí je v souladu s ustanovením s § 144 zákona č.500/2004 Sb <.>,(správní řád)
<br> Doručován formou veřejné vyhlášky
<br>
<br> Výroková část:
<br> Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany,odbor stavebně správní a dopravy,jako stavební úřad
<br> příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
<br> (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") ve stavebním řízení
<br> přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení,kterou dne 20.08.2019
<br> podal
<br> MDZZ - Jetelová s.r.o <.>,IČO 28016912,Hlavní třída 261/116,353 01 Mariánské Lázně 1 <,>
<br> kterého zastupuje XXX XXXXXXXXXXX,IČO XXXXXXXX,Nárožní XXXX/XX,Bolevec,XXX 00 Plzeň 1
<br> (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto přezkoumání:
<br>
<br> I.Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů
<br> s t a v e b n í p o v o l e n í
<br> na stavbu:
<br> Bytový dům
<br> Plzeň,Jetelová
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.5063/4 v katastrálním území Plzeň <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> Dispozičně stavba obsahuje v 1.NP 3 byty,ve 2.- 3.NP je vždy po 4 bytech,ve 4.NP 5 bytů,celkem 16
<br> bytů v celkové ploše 1000m2 + lodžie 134 m2,z důvodu nedostatečného oslunění severo-východní strany
<br> jsou umístěny celkem 2 nebytové prostory celkem 75 m2 + 8 m2 lodžie ve 2.a 3.NP.Dispozice jsou
<br> navrženy ve variantách,jídelní kout a kuchyně jsou vždy propojeny s obývací čás...

Načteno

edesky.cz/d/3632397

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Veřejná vyhláška   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 2 - Slovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz