« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Poruba - deska119.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Poruba.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

deska119.pdf
Dětský diagnostický ústav <,>
základní škola a školní jídelna
735 81 Bohumín – Šunychl 463
<br> Tel.: +420 596 013 711
posta@ddu.cz
www.ddu.cz
IČ: 62331264
ID datové schránky: ef4tvf2
<br>
<br> 1/1
<br>
Vaše značka: Vyřizuje: V Bohumíně dne:
222/2020-03 Brožová 02.03.2020
<br>
V e ř e j n á v y h l á š k a
<br>
Ředitel Dětského diagnostického ústavu,základní školy a školní jídelny <,>
Bohumín – Šunychl 463,735 81 Bohumín,podle § 25 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
ve znění pozdějších předpisů,a ve znění zákona č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů,ve
znění pozdějších předpisů <,>
<br>
oznamuje
<br>
paní Libuši Horváthové,nar.24.03.1987,trvale bytem Cottonova 11,703 00 Ostrava-
Vítkovice <,>
<br> zákonnému zástupci nezl.Petra ŠČUKY,nar.2006
<br> možnost převzít následující písemnosti:
<br> - Oznámení o zahájení správního řízení ve věcí přemístění dítěte nezl.Petra Ščuky,nar <.>
<br> 2006,čj.Sp.222/2020-03,ze dne 24.02.2020
- Předběžné opatření ve věcí přemístění dítěte nezl.Petra Ščuky,nar.2006 čj.PO
<br> 222/2020-03,ze dne 24.02.2020
<br>
Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou,neboť adresát je neznámého pobytu <.>
<br> Adresát si může zásilku vyzvednout v budově Dětského diagnostického ústavu,základní školy
a školní jídelny,Bohumín-Šunychl 463,735 81 Bohumín,přízemí,kancelář sociální pracovnice <,>
kde je možno si ji převzít v pracovních dnech v době od 7.00 do 14.30,do 15 dnů ode dne
uložení <.>
<br> Toto se vyhlašuje dle ust.§ 25 správního řádu tak,že bude po dobu 15 dnů vyvěšeno
na úřední desce a elektronické úřední desce Úřadu městského obvodu Ostrava – Poruba <.>
Poslední den této lhůty je dnem doručení <.>
<br> Vyvěšeno:
<br> Sňato:
<br>
Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX
ředitel
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
Not specified
Podepsáno

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Poruba
22. 09. 2020
21. 09. 2020
21. 09. 2020
21. 09. 2020
21. 09. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Poruba      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz