« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Poruba - deska120.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Poruba.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

deska120.pdf
1/2
<br> Statutární město Ostrava
<br> Městský obvod osm.-„.mn Vyberove rlzem úřad městského obvodu
<br> Oznámení výběrového řízení č.7/2020
<br> Statutární město Ostrava,tajemník Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih,Horní 791/3,700 30 Ostrava-Hrabůvka vyhlašuje výběrové řízení na místo:
<br> úředníka odboru majetkového
<br> S náplní práce — referent/ka oddělení smluvních vztahů — zaměstnanec zabezpečuje výkon působnosti městského obvodu pň zajišťování správy nemovitých věcí v majetku obce,jejich nabývání,pronájmu,výpůjček,prodeje a jiných forem disponování s tímto majetkem,zřizování a výmazu věcných břemen a souhlasů s umístěním staveb a vstupu na pozemky,provádí kontrolu uzavřených smluvních vztahů ve vztahu ke svěřenému majetku,zpracovává materiály pro orgány městského obvodu a plní jejich usnesení
<br> Platová třída: 9 v souladu s nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (19 730,— Kč — 28 920,— Kč podle délky uznané praxe); možnost postupného pňznání osobního příplatku v souladu s 5 131 zákona č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů
<br> Místo výkonu práce: Statutární město Ostrava,městský obvod Ostrava-Jih
<br> Počet obsazovaných míst úředníků: 1 — pracovní poměr na dobu neurčitou
<br> Předpokládaný termín nástupu: ihned po ukončení výběrového řízení nebo dle domluvy
<br> Předpoklady ve smyslu 5 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků,ve znění pozdějších předpisů
<br> Požadavky: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
<br> Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
<br>.jméno,příjmení,titul
<br>.datum a místo narození
<br> státní příslušnost
<br>.místo trvalého pobytu
<br>.číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího státního obo-na
<br> f.datum a podpis zájemce
<br> mapa-m
<br> Přihláškou se rozumí samostatný doklad,nelze ji nahradit údaji uvedenými v životopise,osobním dotazníku apod <.>
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/3632385

Meta

Nabídka zaměstnání   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Poruba
17. 09. 2020
16. 09. 2020
16. 09. 2020
16. 09. 2020
16. 09. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Poruba      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz