« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Petřkovice - 23_Oznámení o záměru pronájmu_2020.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Petřkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

23_Oznámení o záměru pronájmu_2020.pdf
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA,MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE
<br> OZNÁMENÍ
<br> o záměru pronájmu prostor určeného k podnikání V přízemí domu č.p.320 na ul.Hlučínské v Ostravě — Petřkovicích,o velikosti 105 m2 pronajímatel: Statutární město Ostrava,městský obvod Petřkovice
<br> k.ú.: Petřkovice u Ostravy
<br> lokalita: ul.Hlučínská č.p.320 V Ostravě — Petřkovících
<br> druh nemovitosti: nebytový prostor v přízemí domu o výměře 105 m2
<br> 0 záměru pronájmu“ bylo rozhodnuto usnesením Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3.3.2020,usnesení č.413/32 <.>
<br> Oznámení je vyvěšeno v souladu s ust.& 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění <.>
<br> Záměr nakládat s nemovitým majetkem musí být v obci vhodným způsobem zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před projednáváním v orgánech obce,aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky <.>
<br> STATUT/SRN!
<br> MESTO OSTRAVA Městský obvod Petřkovice.01.XXX XXXXXXXX v.r.starosta
<br> Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
<br> “tobrórní město Ostrava
<br> Tato písemnost je vyvěšena rovněž na elektron.úřední desce: www.netrkovice.ostrava.cz/cs/radnice/uredni—deska

Načteno

edesky.cz/d/3631089


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Petřkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz