« Najít podobné dokumenty

Obec Masojedy - Rozpočtové opatření č. 3 – 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Masojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření 19-3
_ / ý/WW/ígf ' blb/25% 751/1.u iv,/"“ éfáw „ep-w Ziff ' J“,<.> _.<.>
<br> 4 l 5" 2: 44? zeť '? '?"PW,97 “a“ iw \ W m;; „„z CW?-92.fw % -_ ' ' M96 cez mf“ -'
<br> “lůza,-ívčwzí WW -—'Í ' „ Mf nás? »“ W (;?- 522/4 Q; fóf7g/ lbg/4%: V 57/726 -._ (Alff ýÁ/ĚT (ar,—Á ÉÍŽÍ <.>
<br> „ fl 'Nč._ f*ffř'ťž' Č-Per/MWÁ _„Éacv'ž“ - ' -— _ \ _ 7m; 7,7? J)./ff %; ' (f)/240?,*V—ÉŠČŽÍ,Ži'vfž _ _.<.>.|.Šý/ý 97424? _;„1/ „?: _.ff'z? xy (mf/„7 Šťcyďá'? jit?/Juráš _ :::-mf._.9/5: ŽÝŠÍI 5,5;- ÍÍZť' fam/15x97? &: v.W mw ' („de _,lava “xf/ý —- ' ' - WL“ '! 1 40% lží/“.(Z:/( 3393? Mf.“ ÉÍÉŠ“ ÉÉĚ-ŽŠ' :;.á? ' 462ch "V" < Míč-“??,' M? - fm;- ' 4311“ 3%? Vf? „ “* ' “nm 5“ ?“(f',(* 714%“ ' 71?.7.057 riff 525,deff f);(z'órýlurř'wž paf.© - %) M/ [,;—; Čj./0757 /' *7/24724/ ' „_ (f“ * !“?ž/ ";“?.žiť (ua/gi 64“ 4 31 Až'7cffffč ' jím; 4627 _;(7/ „f _.Az? „,“0%“ f.<.> W? % W 'A? 1W4W„7c( „focený ' M7 % ížf'.: "07370“ 7" <.>,(&fo - žW/ - 447 1/5 » www '_ v“ '.<.>,???-vf ' Wx o; %? *f*—W <?? :* 14/3457“ *.; “fw % '.' ' M m/ za.„.r—' 7/// u »! u fm ta' na xxxxxxxxxx xxxx xxx mamma: xmix xx mix xxman: xx
<br> Hanuman-1m » |ch www,- XXX mo za :|: 'N o'nno gw ma' 'vťopemp W
<br> I 1 |_ <.>
<br> |.= a 'n' o
<br>.' - _,' ' Aí/jýiďď ' mama: ; ď ' 7/ ; - - Ppr—UH ' xx xx xxixxx.„g_n aa? npumop uma WWW govzluimv emo /
<br> 3,4 „31042573 2/1" Ász/
<br> :
<br> !% „ ' ' EH - nnuaqmm
<br> f/fy/ /,<.>
<br> - “*= — ( _ „ " „M,„mi.-7027 u % of <.>,Uf,/17! ji;—('6 z_ “_ kře/Hin) ( Ž/n L/
<br> |.<.> \
<br> „.»
<br>.-
<br>.J.Š/hf '„77' A? Muffa/W gf? 7,4%?.CIWŽUZV'.„Ziff/* * ' Áňa _ Fmi-3572“ 571) ží“
<br> |L4
<br> ;,ŽÁÚŠ'PČ C720? *zŽfí/fí ' " ' 1:27? 53an 95/ 5/5351
<br> “ FN U %! ll ' »| 50000000!th XXX! XXX XKNIXXXX XXX! xx Křik **NKNX X8
<br> Mummuwol-lm ' 1m nmm- suo rue za az w Mano av ma' "Novella 'wa
<br> F l'i'l.<.>
<br>.|
<br> I I.<.>.I
<br>.<.> — *? ' "7 ' it"/Í ':71? ?S? ' nama: ? * / !| _.DH _ nouuq NWR H ' “P““ „I,:? (mg-j " >< $< x >< >< )( * :: XX.<.> „.<.>.<.>.„ _- _ _ - * "F“IRUP *WO "PDW “iWIWBWUFUIO
<...

Načteno

edesky.cz/d/3630723


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Masojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz