« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 4 - oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): LIDL, PRODEJNA POTRAVIN - Plzeň, Těšínská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20-02398-1-1.pdf
Úřad městského obvodu Plzeň 4
odbor stavebně správní a investic
<br> Mohylová 55,312 00 Plzeň
<br> Plzeň,dne: 2.3.2020
<br> Spis.zn.: SZ UMO4/02398/20/Val
<br> Č.j.: UMO4/02994/20
<br>
<br>
<br>
<br> Vypraveno dne:
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon.:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> XXXXXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> valtova@plzen.eu
<br> aupa97w
<br>
<br>
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> Oznámení je doručováno formou veřejné vyhlášky
<br>
<br>
<br> Lidl Česká republika v.o.s <.>,IČO 26178541,Nárožní 1359/11,Praha 5-Stodůlky <,>
<br> 158 00 Praha 58 <,>
kterého zastupuje Valbek,spol.s r.o <.>,středisko Plzeň,IČO 48266230,Parková 1205/11 <,>
<br> Plzeň 8-Černice,326 00 Plzeň 26
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 17.2.2020 žádost o vydání změny stavby před jejím dokončením
<br> ve společném řízení na stavbu:
<br>
<br> LIDL,PRODEJNA POTRAVIN - Plzeň,Těšínská
<br> Plzeň,Doubravka č.p.1486,Těšínská 19
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.1093/2,1093/32 v katastrálním území Doubravka.Uvedeným
<br> dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení") <,>
<br> která je součástí původně povolené stavby :
<br> Diskontní prodejna a stacionář Červeného kříže na pozemku 1093/5,1093/2,1093/3,1093/4 <,>
<br> 1093/6 v Plzni,k.ú.Doubravka <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> Jedná se o změnu nedokončené stavby.Na místě plánované přístavby byla povolena stavba "Diskontní
<br> prodejna a stacionář Červeného kříže",která byla povolena stavebním povolením ze dne 22.7.2009
<br> a Sp.zn.VYST/01106/09/Rai a č.j.VYST/01641/19,které nabylo právní moci dne 24.8.2009 <.>
<br> Kolaudační souhlas na užívání části stavby "Diskontní prodejna" byl vydán dne 23.12.2010 pod Sp.zn <.>
<br> SZ UMO4/15822/10 a č.j.UMO4/16287/10 <.>
<br> V rámci této investice bude vybudována přístavba ke stávající prodejně,a dále budou vybudována
<br> nová parkovací stání ve skupině 2+1 v jihozápadní části parkoviště.Částečné doplnění sadových úprav
<br> vč.vsak...

Načteno

edesky.cz/d/3629705

Meta

Stavby   Územní plánování   Stavební informace   Veřejná vyhláška   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz