« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Poruba - deska117.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Poruba.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

deska117.pdf
Prokešovo nám.8,729 30 Ostrava IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
1/3 www.ostrava.cz Číslo účtu 27-1649297309/0800
posta@ostrava.cz ID DS 5zubv7w
<br> Magistrát města Ostravy
útvar hlavního architekta a stavebního řádu
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Oznámení o projednávání návrhu územního opatření o stavební uzávěře č.…/…
výzva k uplatnění písemných připomínek nebo písemných námitek
<br>
<br> Rada města Ostravy,příslušná dle § 6 odst.6 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
<br> plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon),v souladu
<br> s § 97 odst.1,za použití ustanovení § 98 a § 99 stavebního zákona a ve spojení s ustanovením
<br> § 171 až 174 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů a přiměřeně podle
<br> § 17 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření
<br> a stavebního řádu,ve znění platných předpisů,vydává opatření o stavební uzávěře jako opatření
<br> obecné povahy,jestliže bylo rozhodnuto o pořízení územně plánovací dokumentace nebo její
<br> změny a stavební činnost ve vymezeném území,by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití
<br> podle připravované územně plánovací dokumentace <.>
<br> Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo dne 18.9.2019 usnesením č.0519/ZM1822/8 o pořízení
<br> změny Územního plánu Ostravy na základě návrhu městského obvodu Radvanice a Bartovice <.>
<br> Změna bude řešit omezení skladování sypkých materiálu na území města Ostravy <.>
<br> Magistrát města Ostravy,útvar hlavního architekta a stavebního řádu jako pořizovatel územního
<br> plánu města Ostravy,příslušný dle ust.§ 6 odst.1 písm.a) stavebního zákona byl pověřen
<br> zpracováním návrhu územního opatření o stavební uzávěře č.…/…,který nyní doručuje veřejnou
<br> vyhláškou podle § 25 správního řádu <.>
<br>
<br> Návrh územního opatření o stavební uzávěře č.…/… bude vystaven k veřejnému nahlédnutí
<br> od 3.3.2020 do 3.4.2020 na:
<br>
<br>  Magistrátu měst...

Načteno

edesky.cz/d/3629689

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Poruba
17. 09. 2020
16. 09. 2020
16. 09. 2020
16. 09. 2020
16. 09. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Poruba      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz