« Najít podobné dokumenty

Obec Leskovec nad Moravicí - Záměr na prodej pozemku z majetku obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leskovec nad Moravicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde k nahlédnutí
0 B E C Leskovec nad Moravicí
<br> Leskovec nad Moravicí č.42,793 68 pošta Dvorce
<br> č.j.LESK-131/2020
<br> OBEC Leskovec nad Moravicí vyhlašuje záměr na prodej pozemku z majetku obce
<br> OKRES: CZÚÍŠOl Bruntál,3801
<br> OBEC: 597546 Leskovec nad Moravicí LIST VLASTNICTVÍ 146
<br> KA'i'JJXHMÍ : 680010 Leskovec.nad Moravicí
<br> * POZEMEK“
<br> Parcela Výměra [m'x ] Druh pozemku Zpusob využit ; KN 2457/1 756 (část cca 180m2) ostatní plocha ostatní komunikace
<br> Obec Leskovec nad Moravicí vyhlašuje Záměr na prodej části pozemku o výměře cca 180 m2.přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem,z pozemku parc.č.2457/1,ostatní plocha — ostatní komunikace o celkové výměře 756 m2 v k.ú.Leskovec nad Moravicí.za cenu minimálně 200 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené <.>
<br> Písemné nabídky na kupní cenu mohrou předložit zájemci v uzavřené obálce označené:„Prodej části pozemku KN 2457/1 — NEOTVIRAT“ do 19.3.2020 a to poštou nebo předat osobně do kanceláře obecního úřadu v Leskovei nad Moravicí nejpozději do 15:00 hodin <.>
<br> \' Leskovci nad Moravicí 2.března 2020
<br> OBEC / [;;/>L ravid,[ C [';-gsřaogložtš Rifle u Bruntálu
<br> Bedřich But'ák starosta obce Přílohy: Zákres pozemků
<br> Vyvěšeno : 2.3.2020
<br> Sejmuto :
<br> Telefon: 554 731 001,e-mail: obec©leskoveenadmoravici.eu.IČ: 00296155_ č.ú.: 5529771/0100
<br> _ceanei ] Pigmedqxá— 0329313934955“ mapa + mm XXX XXXXXXXX ©
<br> aaadiam Gaia mamma
<br> Obnh human—\: mapy a mapy pozemkového husuu “ zobrazím od měřítka ! 5000
<br> Podrobnější informace \\ použivá šmapy.nktuahnc- dat | jejiho obsahu jSoU uvedeny v „uvidi ( mí lormátl Voiknro' ruštině hodnou (nun-dnu: : délek noln wuživli nm wwčovaní Mame mnmhu v uranu

Načteno

edesky.cz/d/3628672


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Leskovec nad Moravicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz