« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 2 - Slovany - rozhodnutí - dodatečné povolení stavby, dokončená: 2 ks reklamních billboardů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 2 - Slovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

19-20548.pdf
Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany odbor stavebně správní a dopravy Koterovská 83,307 53 Plzeň Plzeň,dne: 2.3.2020 Sp.zn.: SZ UMO2/20548/19/IvMa Č.J.: UMO2/04229/20 Vypraveno dne: 2.3.2020 Vyřizuje: Telefon: E-mail: IDDS: XXXXX XXXXXXXX XX XXX XXXX mayerova@plzen.eu egwbyju ROZHODNUTÍ DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY doručováno formou veřejné vyhlášky Výroková část: Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany,odbor stavebně správní a dopravy,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") přezkoumal podle § 129 odst.2 a 3 a § 111 až 114 stavebního zákona žádost o dodatečné povolení stavby,kterou dne 8.1.2020 podal W & P EURONOVA s.r.o <.>,IČO 40526526,Nádražní 2744/14,Východní Předměstí,301 00 Plzeň 1 (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto přezkoumání: I.Vydává podle § 129 odst.2 a 3 a § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů d o d a t e č n é p o v o l e n í s t a v b y na stavbu: 2 ks reklamních billboardů na štítové obvodové stěně objektu č.p.1601 při Slovanské třídě Plzeň,Východní Předměstí č.p.1601,Slovanská 86 (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.4954 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Plzeň,kterým stavbu dodatečně povoluje.Druh a účel povolované stavby: - 2 kusy reklamních billboardů s dobou trvání stavby na dobu určitou do 31.12.2021,- billboardy jsou neosvětlené,nepohyblivé.Umístění stavby na pozemku: - 2 kusy reklamních billboardů,které jsou umístěné na štítové obvodové stěně objektu č.p.1601,na pozemku parc.č.4954 v k.ú.Plzeň,Slovanská třída,- billboardy jsou na objektu umístěny kolmo k ulici Slovanská třída na severní štítové stěně,- jedná se o první a čtvrtý billboard směrem zdola nahoru.Č.j.UMO2/04229/20 str.2 Stavba obsahuje: - 2 kusy reklamních billboardů,které jsou umís...

Načteno

edesky.cz/d/3626836

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 2 - Slovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz