« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 2 - Slovany - EUROVIA CS, a.s. - zvláštní užívání - uzavírka Francouzská ul. - OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 2 - Slovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP_-_Francouzska_trida.pdf
1
<br> Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
odbor stavebně správní a dopravy
<br> Koterovská 83,307 53 Plzeň
<br> Plzeň,dne: 28.02.2020
<br> Sp.zn.: UMO2/02844/20/AlTo
<br> Č.j.: UMO2/04127/20 Vypraveno dne: 28.02.2020
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> tomanovaa@plzen.eu
<br> egwbyju
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br> Dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci III.třídy C3009
<br> Francouzská třída a na místní komunikaci III.třídy C3024 Krejčíkova <,>
<br> v Plzni
<br>
<br>
Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany,odbor stavebně správní a dopravy,jako silniční
<br> správní úřad věcně a místně příslušný podle § 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o
<br> pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
<br> komunikacích“) a dle vyhlášky města Plzně č.8/2001,Statut města,ve znění pozdějších
<br> předpisů,na základě návrhu právnické EUROVIA CS,a.s <.>,IČ 452 74 924,sídlo Národní
<br> 138/10,110 00 Praha 1,Nové Město zastoupené na základě plné moci právnickou osobou
<br> Značky Plzeň s.r.o,IČ 279 71 511,sídlo Kaznějov 640,331 51 Kaznějov a dále zastoupené
<br> na základě pověření fyzickou osobou Milanem Hánou,datum narození 24.10.1990,bytem
<br> Drahotínská 607,331 51 Kaznějov,ze dne 12.02.2020,vydává z důvodu provádění
<br> stavebních prací spočívajících v celoplošné opravě komunikace na místní komunikaci,toto
<br> opatření obecné povahy:
<br>
Podle § 19a odst.1 zákona o pozemních komunikacích
<br>
<br> d o č a s n ě z a k a z u j e z a s t a v e n í na místních komunikacích od 16.03.2020 do
<br> 29.03.2020 <.>
<br>
<br>
<br> ETAPA I <.>
<br>
<br> na místní komunikaci III.třídy C3009 Francouzská třída,v Plzni
<br> - vyblokování parkovacích stání v úseku od křižovatky s ulicí Částkova ke křižovatce
s místní komunikací D3024 náměstí Generála Píky – po obou stranách
<br>
<br> ETAPA II <.>
<br>
<br> na místní komunikaci III.třídy C3009 Francouzs...

Načteno

edesky.cz/d/3626834

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 2 - Slovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz