« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 2 - Slovany - Saportan s.r.o. - zvláštní užívání - stavební úpravy Houškova 27 - OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 2 - Slovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP_-ul._Houskova.pdf
1
<br> Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
odbor stavebně správní a dopravy
<br> Koterovská 83,307 53 Plzeň
<br> Plzeň,dne: 27.02.2020
<br> Sp.zn.: UMO2/03353/20/AlTo
<br> Č.j.: UMO2/04001/20 Vypraveno dne: 27.02.2020
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> tomanovaa@plzen.eu
<br> egwbyju
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br> Dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci III.třídy C2213 Houškova <,>
<br> v Plzni
<br>
<br>
Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany,odbor stavebně správní a dopravy,jako silniční
<br> správní úřad věcně a místně příslušný podle § 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o
<br> pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
<br> komunikacích“) a dle vyhlášky města Plzně č.8/2001,Statut města,ve znění pozdějších
<br> předpisů,na základě návrhu právnické osoby osobou Saportan s.r.o <.>,IČ 252 28 170,sídlo
<br> Na Kovárně 951/27,312 00 Plzeň,Doubravka,ze dne 19.02.2020,vydává z důvodu
<br> provádění stavebních prací na místní komunikaci,toto opatření obecné povahy:
<br>
Podle § 19a odst.1 zákona o pozemních komunikacích
<br>
<br> d o č a s n ě z a k a z u j e z a s t a v e n í
<br>
<br> na místní komunikaci III.třídy C2213 Houškova,v Plzni
<br> - vyblokování parkovacích stání,v úseku od křižovatky s ulicí Plzenecká až k objektu
číslo orientační 25 (po obou stranách komunikace)
<br>
<br> v termínu: od 15.03.2020 - do 30.08.2020 – pouze každou středu v termínu
<br>
<br> na místní komunikaci III.třídy C2213 Houškova,v Plzni
<br> - vyblokování parkovacích stání,v úseku před objektem číslo orientační 27
<br>
v termínu: od 01.03.2020 - do 30.09.2021
<br>
<br> za účelem umístění lešení,kontejneru,materiálu,jeřábu a zařízení staveniště
<br>
<br> Toto opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami:
<br>
<br> 1.Navrhovatel zajistí umístění svislé přechodné dopravní značky podle tohoto opatření
<br> obecné povahy nejméně 7 d...

Načteno

edesky.cz/d/3626833

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 2 - Slovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz