« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Poruba - deska115 příloha.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Poruba.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

deska115 příloha.pdf
VĚT'EV A (1.ČÁST - ÚSEK 76m,1x PŘÍPOJKA.1x PROPOJ) - UL.GEN.socnorm,OTEVŘEN? Wm? PODÉL CHODNÍKU,OPERATIVNÍ PRACOVNÍ MÍSTO NA VOZOVCE
<br> pkemfmwmcmoum cca _ mmm PŘECI-jmavmuwm
<br> Jůielsků „„
<br> VETEV A (2.ČÁST - ÚSEK "Mm,3x PŘÍPOJKA) - UT.<.>.GEN.SGCHORA,OTEVŘENÝ VÝKOP PODÉL CHODNÍKU,ÚPLNÁ UZÁVĚRA ÚSEKU CHODN'LKU
<br> VÉTEV B (3.ČÁST - ÚSEK 91m.5x PŘÍPOIKA).UL.KYJEVSKÁ,OTEVŘENÝ VÝKOP POÚÉ; CHODNÍKU.ÚPLNÁ UZÁVĚRA ÚSEKU CHODNÍKU
<br> aš'rmrž).<.>.<.> :;
<br> ig
<br> Jaanlska „„ \
<br>.mn-mm:.<.> :usausš,<.> „dl '.<.> ' '.l zwulltšlřřfh' E _! g,'.$ "; 32.m 3.'.<.>.a : 55 \.š ;- "ť „ a * u 7._._ Ě _ g :: T E a-u _ ; * |_.©.; a.\ a a - \_.=.<.> „.<.> Š ' ' „.<.> m a,'.<.> : a i _."' ___ _“—*'ř — ÍÍ___ ; :'.ngbzuaxza \.' SŠ - f.<.>.( ZLdIE »? mnam.»“ či igma fv." * ___ * „mamma - ________ -—____ _ „„ _ -,<.>.__ MW ME : <.>,_ \ v “ \\
<br> EM Mňam-mam
<br>,“
<br> PŘEMÚSTĚNI WKDHLM'O'ČEL
<br> VĚTEV A (4.ČÁST - ÚSEK 63m,3x pRtponcA) - UL.GEN.SOCHORA,OTEVŘENÝ výkop PODÉL CHODNÍKU.ÚFLNÁ UZÁVĚRA ÚSEKU CHDDNÍKU
<br> !: <.>
<br> VÉTEV c (5.ČÁST - ÚSEK Sám,1x PŘIPOJKA) - UL.KYJEVSKÁ <,>
<br> _ \
<br> OTEVŘENÝ VÝKOP PDDÉL BYTOVÉHO DUM'U s KŘÍŽEN'IM PŘÍSTUPOVÝCH CHODNÍKÚ
<br> _ — _ _._7 3— Legenda * m m " _ __á ______ _ _!— NGNmřNTlNrDM/PHDDM *ĚB,<.>.„» -' 9 + "mmm.: ĚEŠFŽ %);—a.& Nmmúliůu/udmnólmn \".:"ĚĚŠŠ L / 13%.EIP"- Simiclsisllnmmimnčml.? * * inm- Mmemmimm
<br>.<.>._ É _“ '.É.=) _ „ ;šrh; „& ' _ : gare; >— ! - _: all.— <.>,<,> a >: _ v.;.ve— Schéma Inovndm sxiě: _ :i * g -.a 5,3 = tšgg.yn: a.<.> ; = & E 4 - — _ _ 1
<br>.<.> iCASTmELM sem)
<br> ' - NW! přou-odn! swe dobrom mkv-i
<br> * V * Smnjcl mu:—lé Emml mami VII/7,4 WIIMGIUIÍ W 05le IHW,oce down
<br> )- pkBAOSTEuI vvaPu amu FLECHEN FOPR.FRED-00mm
<br> „.<.> _,<,>.r \_,-' _? mnttanaE ] \ „' ' m—ruMuw-nwinmm mmm: mnmwmmma - i/ “d' * * \“; W | | | I | PLECMEMPUPRMECWWLAMU 3611 na! \,! a'.“".' lnu— lm— |n— |<-- |!— a.<.> - Im za dl = - : ;.FRENOGTENI mnou u oc *" “" “"—' _ _________ _ _ _ AusTmEmAu-u ( „mamma *.„p'“ “m...

Načteno

edesky.cz/d/3626823

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Poruba
22. 09. 2020
21. 09. 2020
21. 09. 2020
21. 09. 2020
21. 09. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Poruba      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz