« Najít podobné dokumenty

Město Bavorov - Zveřejnění záměru

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bavorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
BAVOROV
<br> <.>
<br> INFORMACE PRO OBČANY
<br> Město Bavorov
<br> zveřejňuje tímto záměr nakládání s nemovitým majetkem dle % 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>
<br> Pronájem: k.ú.Bavorov výměra m2 druh pozemku V ost.plocha (část pozemku sousedící Parc.0.876/15 cca 429,06 s pozemkem parc.č.874/6) Koupě: Prodej: Směna
<br> Mapové podklady jsou k dispozici na MěÚ
<br> V Bavorově,dne 2.3.2020
<br> Vyvěšeno dne: 2.3.2020 Sňato dne:
<br> ! //2/
<br> Miroslav F eno starosta
<br> Tento doklad byl zveřejněn jak na fyzické tak elektronické desce MěÚ Bavorov.Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit písemně,prostřednictví podatelny Městského úřadu Bavorov,nejpozději do posledního
<br> dne zveřejnění <.>
Obsah vyvěšení
BAVOROV
<br> <.>
<br> INFORMACE PRO OBČANY
<br> Město Bavorov
<br> zveřejňuje tímto záměr nakládání s nemovitým majetkem dle % 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>
<br> Pronájem: k.ú.Bavorov výměra m2 druh pozemku V ost.plocha (část pozemku sousedící Parc.0.876/15 cca 429,06 s pozemkem parc.č.874/6) Koupě: Prodej: Směna
<br> Mapové podklady jsou k dispozici na MěÚ
<br> V Bavorově,dne 2.3.2020
<br> Vyvěšeno dne: 2.3.2020 Sňato dne:
<br> ! //2/
<br> Miroslav F eno starosta
<br> Tento doklad byl zveřejněn jak na fyzické tak elektronické desce MěÚ Bavorov.Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit písemně,prostřednictví podatelny Městského úřadu Bavorov,nejpozději do posledního
<br> dne zveřejnění <.>

Načteno

edesky.cz/d/3626612

Meta

Pronájem   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bavorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz