« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - EDN - Nařízení ÚKZÚZ pro omezené a kontrolované použití přípravku (PDF, 996 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 996 KB)
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
<br> 656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br>
<br>
1/9
<br>
<br>
<br>
<br> Útvar: OdPP Spisová zn.: SZ UKZUZ 228787/2019/50709
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX Č.j.: UKZUZ XXXXXX/XXXX
<br> E-mail: marcela.novakova@ukzuz.cz Označení: UKZ / edn.pdf
<br> Telefon: +420 545 110 471
<br> Adresa: Zemědělská 1a,613 00 Brno Datum: 14.2.2020
<br>
<br>
<br> Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o povolení
<br> přípravku na ochranu rostlin pro omezené a kontrolované použití
<br>
<br> Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) jako příslušný orgán ve
<br> smyslu § 72 odst.1 písm.e) zákona č.326/2004 Sb <.>,o rostlinolékařské péči a o změně
<br> některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),tímto
<br>
<br> povoluje
<br>
<br> podle § 37a odst.1 zákona v návaznosti na čl.53 nařízení Evropského parlamentu a Rady
<br> (ES) č.1107/2009,v platném znění („dále jen „nařízení ES“)
<br>
<br> omezené a kontrolované použití
<br>
<br> přípravku EDN
<br>
<br> následujícím způsobem:
<br>
<br> Čl.1
<br>
<br> 1.Rozsah použití přípravku:
<br> 1) Plodina,oblast
<br> použití
<br> 2) Škodlivý
<br> organismus,jiný
<br> účel použití
<br> Dávkování <,>
<br> mísitelnost
<br> OL Poznámka
<br> 1) k plodině
<br> 2) k ŠO
<br> 3) k OL
<br> 4) Pozn.k dávkování
<br> 5) Umístění
<br> 6) Určení sklizně
<br>
<br> smrk ztepilý
<br> (vytěžené kmeny)
<br> lýkožrout smrkový <,>
<br> lýkožrout severský
<br> 50 g/m3 - 5) sklady dřeva <,>
<br> skládky dřeva v lese
<br>
<br> Plodina,oblast použití Způsob aplikace
<br> smrk ztepilý fumigace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2/9
<br> Příprava aplikace
<br>  vybrat vhodné místo na fumigaci vytěžených kmenů s ohledem na:
<br> o minimální vzdálenost od oblasti využívané širokou veřejnost a zranitelnými skupinami
<br> obyvatel,která nesmí být menší než 50 metrů
<br> o stav podloží – podle toho požadavek...

Načteno

edesky.cz/d/3624703


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz