« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Poruba - deska112.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Poruba.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

deska112.pdf
Prokešovo nám.8,729 30 Ostrava IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
1/4 www.ostrava.cz Číslo účtu 27-1649297309/0800
posta@ostrava.cz ID DS 5zubv7w
<br> Magistrát města Ostravy
odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> Úprava zóny s dopravním omezením v oblasti Ostravy - Poruby
___________________________________________________________________________
<br> Opatření obecné povahy
<br> podle §§171-173 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů a
podle §77,odst.5,zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů
<br>
Příkaz o dopravním značení (dočasném)
<br>
Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy podle §124,odst.6,zákona
č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů věcně příslušný a podle §2,zákona č.314/2002 Sb <.>
a §19,vyhlášky č.388/2002 Sb.místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností stanoví pro
silnice II.-III.tř.a pro místní komunikace I.-II.tř.ve svém územním obvodu a na základě předání
žádosti zástupcem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje z důvodu vhodnosti i pro sil.I/11 ve
smyslu §77,zákona č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů,se souhlasem DI MŘ Policie
ČR Ostrava č.j.KRPT-6194-31/ČJ-2020-070706 přechodnou úpravu silničního provozu takto:
<br>
<br> Příkaz o dopravním značení č.5593 / 20
<br>
ul.Celá síť (oblast Poruba)
Podmínky příkazu:
1.Příkaz bude proveden podle ověřené přílohy: Úprava zóny s dopravním omezením v městském
<br> obvodu Ostrava – Poruba,Přechodné dopravní značení (výkr.příl.č.2,zprac.: XXXX XXXXXX <,>
září XXXX,formát XXAX –za účelem zveřejnění zmenšeno na A4) <.>
<br> 2.Po uplynutí doby stanovené v bodě č.6 příkazu bude dopr.značení
a zařízení včetně změn v této souvislosti vyvolaných uvedeno do původ.stavu <.>
<br> 3.Dopravní značení a zařízení užité podle tohoto příkazu musí splňovat ustanovení §62,odst <.>
6,zákona č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Poruba
13. 03. 2020
13. 03. 2020
13. 03. 2020
13. 03. 2020
13. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Poruba      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz