« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Třebíč) - Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Lesná

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Lesná
I N F O R M A C E
<br>
<br> o konání zasedání zastupitelstva obce Lesná
<br>
<br> Obecní úřad Lesná v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č 128/2000 Sb.<,>
o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje:
<br>
<br>
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LESNÁ
<br>
se koná dne 06.03.2020 od 18:00 hod <.>
<br>
v kanceláři obecního úřadu
<br>
<br> Program:
<br> 1) Zahájení
<br> 2) Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> 3) Schválení programu zasedání
<br> 4) Rozpočet obce Lesná na rok 2020
<br> 5) 2.zpráva o uplatňování Územního plánu obce Lesná
<br> 6) Výměna podlahy v kulturním domě
<br> 7) Umístění nových trafostanic spol.E.ON Distribuce,a.s <.>
<br> 8) Rozšíření veřejného osvětlení
<br> 9) Veřejně prospěšné práce – informace
<br> 10) Informace z jednání Moravskobudějovického mikroregionu
<br> 11) Různé,diskuse
<br> 12) Závěr
<br>
<br> Bc.XXX XXXXXXX
<br> starosta
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce a elektronicky dne: 27.02.2020
Sňato z úřední desky dne: 06.03.2020

Načteno

edesky.cz/d/3620917

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz