« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Třebíč) - Návrh rozpočtu obce Lesná na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu obce Lesná na rok 2020
Obec Lesná,IČO: 00378020
<br> Návrh rozpočtu na rok 2020 (v Kč) - příjmy
XXXX XXX Text SR XXXX UR XXXX Skutečnost XXXX Rozpočet XXXX
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob placená plátci 290 000,00 315 200,00 315 176,44 330 000,00
0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob placená poplatníky 7 000,00 8 700,00 8 661,83 10 000,00
0000 1113 Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 28 000,00 29 200,00 29 222,12 30 000,00
0000 1121 Daň z příjmů práv.osob 240 000,00 272 200,00 272 147,78 300 000,00
0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 65 800,00 65 800,00 65 740,00 82 700,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 620 000,00 612 500,00 612 542,29 620 000,00
0000 1340 Poplatek za provoz systému KO 42 000,00 56 900,00 56 917,00 55 000,00
0000 1361 Správní poplatky 200,00 200,00 200,00 200,00
0000 1381 Daň z hazardních her 7 000,00 7 300,00 7 303,64 8 000,00
0000 1382 Zrušený odv.z loterií a pod.her kromě z výh.hr.přístrojů 0,00 100,00 36,75 100,00
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 130 000,00 132 700,00 132 740,57 140 000,00
0000 4111 NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp.0,00 19 124,00 19 124,00 0,00
0000 4112 NI př.transf.ze st.r.v rám.souh.dotv 65 400,00 65 400,00 65 400,00 68 100,00
0000 4116 Ost.NI př.transfer.ze státního rozp.45 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00
0000 4122 NI.př.transf.od krajů 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00
0000 4222 Inv.př.transfery od krajů 0,00 127 000,00 127 000,00 0,00
<br> Součet za Para 0000 1 590 400,00 1 912 324,00 1 912 212,42 1 644 100,00
1019 2131 Ost.zem.a pot.činn.a rozvoj/Příjmy z pronájmu pozemků 7 000,00 7 000,00 6 910,00 7 000,00
<br> Součet za Para 1019 7 000,00 7 000,00 6 910,00 7 000,00
1032 2111 Podpora ostatních produkčních činností/Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200 000,00 412 700,00 412 642,00 200 000,00
<br> Součet za Para 1032 200 000,00 412 700,00 412 642,00 200 000,00
3311 2111 Divadelní činnost/Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 2 900,00 2 900,00 0,00
<br> Součet za Para 3311 0,00 2 900,00 2 900,00 0,00
3399 2111 Zálež.kul...

Načteno

edesky.cz/d/3620916

Meta

Rozpočet   Volby   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz