« Najít podobné dokumenty

Obec Boršov - Zápis č.2 ze dne 26.2.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boršov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č.2 ze dne 26.2.2020
1
<br> Z á p i s á u s n e s e n í č.2/2020
ze zásedá ní Zástupitelstvá obče Bors ov
ze dne 26.2.2020 v 18:00 hod <.>
<br>
<br>
<br> Přítomní členové zastupitelstva:
XXXXXX XXX,XXX XXXX č.p.XX,XXX XXXX č.p.XX,XXXXXXXX XXXX,XXXXXXXX XXXXXX <,>
<br> XXXXX XXXXX
<br> Omluveni: XXXXX XXXX
<br> Zapisovatel: XXXXXXXX XXXXXX
<br>
X.Volba ověřovatelů zápisu:
Ověřovateli zápisu byli navrženi XXX XXXX č.p.XX a XXXXXXXX XXXX <.>
<br>
<br> Pro X,Proti X,Zdrž.0
<br> Výsledek hlasování: schváleno
<br>
<br> Usnesení č.1: ZO Boršov schvaluje XXXX XXXXX č.p.XX a Vladimíra Pecha ověřovateli
<br> zápisu <.>
<br>
<br> 2.Schválení programu:
1.Volba ověřovatelů zápisu
<br> 2.Schválení programu zasedání
<br> 3.Příspěvek obci Rohozná
<br> 4.Organizace srazu rodáků 2020
<br> 5.Informace starosty
<br>
Pro 6,Proti 0,Zdrž.0
<br> Výsledek hlasování: schváleno
<br>
<br> Usnesení č.2: ZO Boršov vyslovuje souhlas s předloženým programem <.>
<br>
<br> 3.Příspěvek obci Rohozná
Návrh na příspěvek obci Rohozná postižené vichřicí Sabrinou <.>
<br> Návrh Zdeňka Kosa přispět částkou 10000,- Kč <.>
<br>
<br> Pro 6,Proti 0,Zdrž.0
<br> Výsledek hlasování: schváleno
<br>
<br> Usnesení č.3: ZO Boršov schvaluje předložený návrh příspěvku ve výši 10000 Kč <.>
<br>
<br> 4.Organizace srazu rodáků 2020
Zastupitelé obce Boršov projednali organizaci srazu rodáků <.>
<br>
<br> Usnesení č.4: ZO Boršov bere na vědomí projednávané skutečnosti <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> 5.Informace starosty <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
………………………………….………………………………… <.>
<br> XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX
<br> starosta místostarosta
<br>
<br>
<br> Ověřovatelé:
<br>
XXXXXXXX XXXX ……………….<.>
<br>
<br>
XXX XXXX č.p.XX ……………….<.>

Načteno

edesky.cz/d/3618369


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Boršov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz