« Najít podobné dokumenty

Obec Lodín - Záměr č.15/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lodín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKM_C22720022617390.pdf
_,_,v v I v KRAL OVEHRADEC KY KRAJ Pivovarské náměstí 1245 <.>,500 03 Hradec Král-ové
<br> "ve smyslu 5 18 odst.1 zákona číslo 129/2000 Sb <.>,o krajích,z v &: ř e j ň u j e
<br> ZÁMĚR č.15/2020 darovat pozemky v k.ú.a obci Lodín
<br> Pozemky,: pod chodníky podél silnice III/32336
<br> - část p.p.č.<.> 616 je dle GP č.371—8/2019 označena jako p.p.č.616/4 ostatní plocha — silnice,o výměře 531 m2 <,>
<br> - část p.p.č.616je dle GP č.371-8/2019-označenajako p.p.silnice,o výměře 768 m2 <,>
<br> v k.ú.a obcí Lodín
<br> O(
<br>.616/5 ostatní plocha -
<br> Omezení vlastnického práva:: na p.p.č.<.> 616 V'kí.ú.Lodín vázne věcné břemeno dle Smlouvy o zřízení věcného,břemene zapsané na LV »č.274 pro k.0.a obec Lodín
<br> Informace: Mgr.P.Horáčková,tel: 495 817 519 E-mail: aoracl<ova(2chr-kralovehra'deokv.cz
<br> V Hradci Králové dne: 17.02.2020
<br> / fPJ Pl r.XXXX XXXXXX Ph.D.hejtm Královéhradeckého kraje

Načteno

edesky.cz/d/3618066

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lodín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz