« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - Hodnocení rozborů vody z obecního vodovodu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Hodnocení rozborů vody z obecního vodovodu
iwi—Jasc IÚŘAD ' w“ '
<br> ©) 1.SčV : ll; M mm mm „%J/„aď
<br> Hod uocení sledku au al ' )
<br> /
<br> v ';! :J
<br> E.vzorku sssoozo "*“ „95sz 5239 Datum odběru: 11.2.2021)
<br> Místo odběru: ÚV Malšovice.voda surové
<br> 1|».íýsledky provedeného provozního rozboru surové vody potvrdily dlouhodobý výskyt zvýšených dusičnanů v odebírané surové vodě,Koncentrace dusičnanů byla zjištěna v úrovni 643 mgfl a odpovídala tak spíše horní hranici hodnot pozorovaných v předchozích letech [ss-ss mgfll.Zjišténý obsah dusičnanů nijak nepřekraěoval technické možnosti instalované linky úpravy vody <.>
<br> Koncentrace manganu ve vodním zdroji byla tentokrát mírně zvýšená & činila (LUB mgíL přičemž hygienický limit pro pitnou vodu éinní t)„ílň mgjl.Naopak obsah zeleza (zjištěno méně než Chili mgfl.zůstává příznivě nízký <.>
<br> V ostatních parametrech k výrazným změnám kvality vody ve zdroji nedošlo.1|tíoda i nadále vykazuje zvýšený obsah agresivního oxidu uhličitého (zjištěno ?„SÚ mall),což je u podzemních vod v této oblasti běžné Mikrobiologické kvalita surové vody vykazuje jen běžné přírodní oživení <.>,které je účinné eliminováno dávkováním desinfekčního činidla při úpravě vody <.>
<br> Č.vzorku 334I2íllíl Datum odběru: 11.2.2021) Místo odběru: Ú"vr Naliovíce.voda upravená
<br> Kvalita vyráběné vody byla prověřena v rozsahu provozního rozboru zaměřeného na základní parametry ovlivňované při úpravě vody.výsledky provedených zkoušek bezproblémový provoz i správně nastavení ma'-ízení pro úpravu vody.Úbsah dusičnanů byl úpravnou vody snížen na vyhovující hodnotu 393 mgfl (hygienický limit SÚ mail) a to bez nadlimitní ho bez navýšení obsahu chloridů v dodávané vodě (zjištěno 93,5 mgjl: hygienický limit činní lt'líl mgíl,llříznivýtn zjištěním byla také vyhovující koncentrace manganu (zjištěno [J.DÉ mpjle hygienický limit ěinní [I,ÚS mgfll a žclcza (méně než [],DS myl.Niúý zjištěný obsah agresivního oxidu uhličitého (zjištěno méně než I.lJtl mgll potvrdil správnou Iimkci i dostate...

Načteno

edesky.cz/d/3617939

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz