« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 2 - Slovany - Výroční zpráva o činnosti MO Plzeň 2 - Slovany v oblasti poskytování informací za období roku 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 2 - Slovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyrocni_zprava_-_poskytovani_informaci_2019.pdf
Městský obvod Plzeň 2 - Slovany
<br> Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
<br> V Plzni dne 18.2.2020
<br>
<br> V ý r o č n í z p r á v a
<br>
o činnosti Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v oblasti poskytování informací za
<br> období roku 2019
<br>
Výroční zprávu předkládá Městský obvod Plzeň 2 – Slovany - Úřad městského obvodu Plzeň
<br> 2 - Slovany jako povinný subjekt v souladu s ustanovením § 18 zákona č.106/1999 Sb.<,>
<br> o svobodném přístupu k informacím <.>
<br> Ve vykazovaném období r.2019 bylo v oblasti poskytování informací dosaženo těchto
<br> výsledků:
<br>
<br> Počet přijatých žádostí 7
<br> Počet odložených žádostí 0
<br> Počet kladně vyřízených žádostí 5
<br> Počet odepřených žádostí a odůvodnění 2 /neexistence dokumentu/
<br> Počet žádostí o informaci v řízení 0
<br> Finanční úhrada za poskytnuté informace
<br> - celkem
<br> 418,- Kč
<br> Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
<br> o odepření poskytnutí informací
<br> 0
<br> Počet podaných rozhodnutí o odmítnutí
<br> žádostí přezkoumaných soudem
<br> 0
<br> Výsledky rozhodnutí odvolacího orgánu 0
<br> Počet řízení o sankcích za nedodržení
<br> zákona
<br> 0
<br> Rámcový věcný obsah vyřízených žádostí KT-způsob komunikace s občany; způsob
<br> doručování dokumentů;
<br> SSD- informace o stavebním řízení;
<br> SOC-informace o průběhu jednání žadatele se
<br> správním orgánem
<br>
Výroční zpráva byla projednána a schválena Radou městského obvodu Plzeň 2 – Slovany
<br> dne 18.2.2020,č.usnesení 24/2020 <.>
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXX v.r <.>
<br> tajemnice ÚMO PX-Slovany
<br>
<br> 2020-02-26T10:08:52+0100
Statutární město Plzeň 69bdbd334e55071405d3bfccac7b37a339a039d6

Načteno

edesky.cz/d/3617382

Meta

Jednání zastupitelstva   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 2 - Slovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz