« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 2 - Slovany - STREICHER, spol. s r.o. - zvláštní užívání - uzavírka Topolová, Slovanská alej - OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 2 - Slovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP_-_Slovanska_alej.pdf
1
<br> Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
odbor stavebně správní a dopravy
<br> Koterovská 83,307 53 Plzeň
<br> Plzeň,dne: 25.02.2020
<br> Sp.zn.: UMO2/02371/20/AlTo
<br> Č.j.: UMO2/03824/20 Vypraveno dne: 25.02.2020
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> tomanovaa@plzen.eu
<br> egwbyju
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br> Dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci II.třídy B3402 Slovanská
<br> alej,v Plzni
<br>
<br>
Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany,odbor stavebně správní a dopravy,jako silniční
<br> správní úřad věcně a místně příslušný podle § 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o
<br> pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
<br> komunikacích“) a dle vyhlášky města Plzně č.8/2001,Statut města,ve znění pozdějších
<br> předpisů,na základě návrhu právnické STREICHER,spol.s r.o.Plzeň,IČ 147 06 768,se
<br> sídlem Plzeňská 565,332 09 Štěnovice zastoupené na základě pověření Dominikem
<br> Pokorným,datum narození 29.03.1999,bytem Akátová 312,332 09 Štěnovice,ze dne
<br> 05.02.2020,vydává z důvodu provádění stavebních prací spočívajících v rekonstrukci
<br> plynovodu na místní komunikaci,toto opatření obecné povahy:
<br>
Podle § 19a odst.1 zákona o pozemních komunikacích
<br>
<br> d o č a s n ě z a k a z u j e z a s t a v e n í na místní komunikaci od 15.03.2020 do
<br> 31.05.2020 <.>
<br>
<br>
<br> na místní komunikaci II.třídy B3402 Slovanská alej,v Plzni
<br> - vyblokování parkovacích míst v úseku od křižovatky s náměstím Milady Horákové až
k objektu číslo orientační 16 – po pravé straně ve směru od náměstí Milady Horákové
<br>
<br> Toto opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami:
<br>
<br> 1.Navrhovatel zajistí umístění svislé přechodné dopravní značky podle tohoto opatření
<br> obecné povahy nejméně 7 dní před prvním dnem dočasného zákazu zastavení <.>
<br>
<br> 2.Navrhovatel je povinen umístěnou svislou přenosnou ...

Načteno

edesky.cz/d/3617381

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 2 - Slovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz