« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Poruba - deska111.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Poruba.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

deska111.pdf
*KUMSX028HOAM*
<br>
<br>
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117,702 18 Ostrava
<br>
<br>
<br>
Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
<br>
<br> Zavedli jsme systémy řízení
kvality,environmentu
a bezpečnosti informací
<br>
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č.účtu: 1650676349/0800 www.msk.cz
<br>
Informace o konání veřejného projednání záměru „Propojení Francouzská -
Rudná“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
<br>
Krajský úřad Moravskoslezského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství (krajský úřad),jako příslušný
úřad ve smyslu zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů,oznamuje <,>
že veřejné projednání dle § 17 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí dokumentace záměru
<br>
<br> „Propojení Francouzská - Rudná“
<br>
<br> oznamovatel: Statutární město Ostrava,Prokešovo náměstí 8,729 30 Ostrava <,>
<br> který podléhá posuzování vlivů na životní prostředí,se bude konat:
<br>
<br> Místo: Zasedací místnost v budově Úřadu městského obvodu Svinov
<br> Bílovecká 69/48,721 00 Ostrava-Svinov
<br>
<br>
Datum: 09.03.2020
<br>
<br> Čas: 15:30 hodin
<br>
Do dokumentace lze nahlížet na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje v kanceláři č.B 513 <.>
<br> Tato informace je zveřejněna na internetu na adrese www.msk.cz,odkaz: Životní prostředí – Posuzování vlivů–
EIA,SEA – Projednávané záměry,a to pod názvem: Propojení Francouzská - Rudná.Veškeré informace
o záměru jsou zveřejněny také na webových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr,kód
záměru MSK2145 <.>
<br> Krajský úřad žádá ve smyslu § 16 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí statutární město Ostravu
o zveřejnění této informace o konání veřejného projednání na jeho úřední desce.Dále žádá městský obvod
<br> Váš dopis zn.: Dle rozdělovníku...

Načteno

edesky.cz/d/3617356


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Poruba
13. 03. 2020
13. 03. 2020
13. 03. 2020
13. 03. 2020
13. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Poruba      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz