« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 22.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 22.pdf
Statutární město Ostrava rada města DOdatek
<br> DODATEK k návrhu programu 13.zasedání zastupitelstva města konaného dne 4.března 2020
<br> Předkladatel Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor:
<br> XX.Informativní zpráva o stavu příprav na oslavy 75.výročí osvobození města
<br> 32.Návrh na poskytnutí materiální pomoci partnerskému městu Suzhou (Čínská lidová republika) postiženému nákazou virem Covid 19
<br> 33.Informativní zpráva pro rozhodnutí o dalším vývoji společnosti EKOVA ELECTRIC a.s <.>
<br> 34.Žádost J.P.o prominutí dluhu vůči statutárnímu městu Ostrava vzniklého odtahem vozidla tvořícího překážku na pozemní komunikaci
<br> 35.Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí pro projekt "Obnova v lokalitě Šporovnická v k.ú.Radvanice“
<br> Předkladatelé Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor,Ing.XXXXX XXXXXXX,náměstek primátora:
<br> XX.Návrh na záměr města darovat pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú.Mošnov,obec Mošnov,k.ú.Sedlnice,obec Sedlnice a k.ú.Harty,obec Petřvald,Moravskoslezskému kraji
<br> 37.Předchozí písemný souhlas se zřízením zástavního práva,zákazu zcizení a zatížení,zákazu využití uvolněného zástavního práva a zákazu záměny zástavního práva
<br> 38.Návrh zrušit usnesení ZM č.OSSS/ZM1822/9 ze dne 16.10.2019,návrh koupit nemovité věci v k.ú.Zábřeh nad Odrou,obec Ostrava,pro realizaci projektu "Městečko bezpečí" a návrh zřídit právo stavby,pro realizaci projektu "Městečko bezpečí"
<br> 39.Návrh prodat pozemky v k.ú.Moravská Ostrava,obec Ostrava — "TROJZUBEC"
<br> Úřad městského obvodu Michálkovice
<br> písemnost ev.č.: vyvěšena dne: ___i—„_______„__f_ <.>
<br> sňata dne: ___—___.<.> W
<br> 4 '1-1/ za správnost: __a„//____„ souběžně zveřejněna na internetu os ' R A v A
<br> 214
<br> Statutární město Ostrava rada města Dad ate k
<br> Předkladatel Mgr.Radim B_abinec.náměstek primátora:
<br> 40.41.42.43 <.>
<br> 44 <.>
<br> 45 <.>
<br> 46.47.48 <.>
<br> 49 <.>
<br> 50 <.>
<br> 51 <.>
<br> 52 <.>
<br> 53 <.>
<br> 54 <.>
<br> 55...

Načteno

edesky.cz/d/3617319

Meta

Rozpočet   Prodej   EIA   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
12. 03. 2020
04. 03. 2020
02. 03. 2020
26. 02. 2020
26. 02. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz