« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 24.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 24.pdf
Statutární město Ostrava městský obvod Michalkowco urad méstskeho obvodu
<br> Výroční zpráva za rok 2019 o činnosti statutárního města Ostravy,městského obvodu Michálkovice,a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů
<br> V souladu s š 18 odst.1 zákona č.106/1999 Sb.„ o svobodném přístupu k informacím.ve znění pozdějších předpisu (dále jen "zákon o informacích") se zveřejňuje tato výroční zpráva za rok 2018 o činnosti statutárního města Ostravy.městského obvodu Michálkovice (dále jen „městský obvod'“) a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona o informacích <.>
<br> Podle článku 35 obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č.14/2013.Statut města Ostravy.ve znění pozdějších změn a doplňků.je městským obvodům a jejich orgánům svěřeno oprávnění podávat informace podle zákona o informacích.Městské obvody výroční zprávy uveřejňují na svých úředních deskách a zpusobem umožňujícím dálkový přístup <.>
<br> 1.Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
<br> — počet podaných žádostí o informace: celkem 0
<br> — počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: celkem 0
<br> 2.Počet podaných odvolání proti rozhodnutím: celkem 0
<br> 3.Údaje o soudním přezkumu rozhodnutí 0 odvolání:
<br> Ve sledovaném období nebyl soudem veden žádný přezkum zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí Žádosti o poskytnutí informace povinným subjektem.tedy v souvislosti
<br> se soudními řízeními o právech a povinnostech dle zákona nebyly vynaloženy žádne náklady <.>
<br> 4.Výčet poskytnutých výhradních licencí,včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:
<br> - nebyly poskytnuty Žádné výhradní licence 5.Údaje o stížnostech podaných na postup při vyřizování žádostí o informace:
<br> A počet podaných stížností: celkem 0
<br> L',— kl'|.'l'l ř.<.> -i:|iimw:':1.<.> h-.*.“ „„ "mi! a: IC i: =-= D1Ct._'gf -*—.:_.<.> 1'i:
<br> wwwrmíchalkowcet...

Načteno

edesky.cz/d/3617316

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
12. 03. 2020
04. 03. 2020
02. 03. 2020
26. 02. 2020
26. 02. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz