« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Libuš - Městská část Praha 12  - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Kálku, K Pomníku, Ke Brezině a Vacovská v Praze 4 - Písnici

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Libuš.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

skm c25820022616350.pdf (pdf, 483.48 KB)
MĚSTSKÁ ČÁST ?BAHA 12 "111111111lll||||l||ll|llll URAD MESTSKE CASTI MP12XWPLDQSU ODBORDOPRAVY
<br> Yase znacka: - m ÉÉŠŠE ČÁSTI
<br> C.j.: P12 8032/2020 CDO/Ci _ <.>,Sp.Zn.: P12 7690/2020 0130 Dle rozdělovn u PRAHA'UBUS Vyřizuje: Ing.Cihelková
<br> Tel.: 244 028 516 DOŠLO 2 B _02- 2828 E-mail: cihelkova.martina©praha12.cz DNE:
<br> Praha dne: 24.2.2020
<br> (;]/hil; 721; PÝŽO Počekiutygíloh
<br> Opatření obecné povahy /
<br> Úřad městské části Praha 12,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy dle ust.€ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,ve znění p.p <.>,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy a podle ust.% 171 - & 174 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě posouzení žádosti doručené dne 29.1.2020
<br> vydává
<br> podle ust.š 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozděj ších předpisů a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy —
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Kálku,K Pomm'ku,Ke Březině aVacovská v Praze 4 - Písnici,spočívající ve vyznačení vodorovného a svislého dopravního značení adopravního zařízení,dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,vtermínu od 1.3.2020 do 30.6.2020,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno vsouladu svyjádřením Policie ČR,Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy,odboru služby dopravní policie,Kongresová 2,140 21 Praha 4,pod č.j.: KRPA-59250-1/ČJ-2020-0000DŽ ze dne 18.2.2020,vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích vplatném znění,ČSN-EN 12899-1,ČSN EN 1436 + A1 a TP 65 <.>
<br> b) Dopravní značky musí být vreflexním provedení vzákladní...

Načteno

edesky.cz/d/3617244

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Libuš      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz