« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Usnesení č. 10/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č. 10/2019
OBEC KARLE Karle 4.568 to Svitavy :
<br> Usnesení 15.111121119 ze zasedání Zastupitelstva ehee Earle konaného dne 11.12.2019
<br> Přítomni: Páv—el Pávlíš.Miloš Jediny; XXXXX XXXXX.Aleš líávrán.Danu Novotná.XXXXXXXXXX XXXXXXXX,XXX XXXXX.Alena.lurenková.XXXXXXXX XXXXXX
<br> Umíuveni:
<br> Program: i.Projednání rozpočtu obce a MŠ Kárle na rok EUÉU 2.Projednání piánu inventur ájlnenování inventurní komise 3.Projednání noveho znení Úheenč závazná vyhlášky o místním poplatku za provoz:-! systému shromažďování.SI:-tsm? přepravy.třídění.využívání á odstraňování komunálních odpadů a Uheenč závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů Projednání návrhu pojištění obecního majetku Projednání návrhu veřejného osvětlení Projednání vyše odměn neuvolnenyeh členů metupiteletvá Projednání návyšeni een půjčovné-ho traktoru Rozpočtová opatření č,*?.Diskuse (i.Závěr
<br> eee
<br> Hee?
<br> Zastupitelstvo obee Knrie na svém zasedání dne 11.I?.<.> 3319
<br> SGH "PALI LU
<br> [) návTh rozpočtu obce Kárle na rok ÉÚÉU e návrh rozpočtu MŠ ohee Kárle na rok 29211)
<br> Pro; *? Proti: (| Zdrželo se: ti
<br> El plán inventur ejmenování inventurní komiáe — předsedu inventumi komise : S.Kákišová _ členy inventurníeh komisi : Jurenltová.Novotná.Baran.Tohek.Nešpor
<br> Pro: '? Proti: il Zdi—leto se: D
<br> 3) Obecné závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování.sběru přepravy.třídění.využívání a odstraňování komunálních odpadů f:.Hmi? u Obecne závaznou vyhlášku o poplatku ze psů č.EIEN?
<br> Pro: 9 Proti: í) Zdrželo se: U
<br> 5) vypracování projektu na rekonstrukci veřejného osvetleni v obci Pro: '3' Proti: [) Zdržclo se: U
<br> a) výši odmen členom zastupitelstva podle nařízení vtády &.318201? Sb.takto: předseda komise : 13%: Kč clen komise : 1.4UU.- Kč místostarosta : 1o.aoo.- Kč
<br> Pro: 9 Proti: [! Zdržclo sc: tl
<br> ?) cenu půjčome'ho obecního traktoru s obsluhou za dílů: Kofhod bez DPI-|
<br> Pro: 'ší Proti: Ú Zdrželo se: []
<br> tí) rozpočtová opatření f:.'? Pro: 9 ...

Načteno

edesky.cz/d/3616176

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Karle
12. 03. 2020
11. 03. 2020
11. 03. 2020
11. 03. 2020
10. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz