« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Usnesení - prodloužení lhůty k vyřízení odvolání studna Bystrá - KÚ Vysočina (PDF, 268 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 268 KB)
Ministerstvo zemědělství
Odbor státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí
<br>
<br> Č.j.došlého dokumentu: KUJI 15497/2020
ze dne: 14.2.2020
<br> Spisová značka.: 42VH3588/2020-15111
Č.j.: 8634/2020-MZE-15111
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: Helena.Pijalkova@mze.cz
ID DS: yphaax8
<br>
<br>
Adresa: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br>
V Praze dne 25.2.2020
<br>
<br>
U S N E S E N Í
<br>
<br> Ministerstvo zemědělství,které je nadřízeným správním orgánem podle ustanovení
§ 178 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
r o z h o d l o
<br>
podle ustanovení § 80 odst.4 písm.d) správního řádu <,>
<br>
t a k t o:
<br>
Krajskému úřadu Kraje Vysočina,odboru životního prostředí a zemědělství <,>
<br>
p r o d l u ž u j e do 30.dubna 2020
<br> zákonnou lhůtu pro vydání rozhodnutí ve věci odvolání proti rozhodnutí Městského
úřadu Humpolec,odboru životního prostředí a památkové péče,č.j <.>
MUHU/32268/2019Šb ze dne 1.10.2019,kterým byl schválen stavební záměr podle
ustanovení § 15 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých
předpisů (vodní zákon) a ustanovení § 94p odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o
územním plánování a stavením řádu,ve znění pozdějších předpisů na stavbu vodního
díla „Vrtaná studna“ na pozemku parc.č.46/3 v k.ú.Bystrá,pro stavebníky Oldřicha
<br>
<br>
<br>
<br> 8634/2020-MZE-15111 2
<br> Kroupu a Ludmilu Kroupovou.Současně bylo městským úřadem povoleno příslušné
povolení k nakládání s vodami podle vodního zákona <.>
<br> Účastníci řízení podle § 27 odst.1 správního řádu:
• XXXXXXX XXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Na Rybníčku 1323,396 01 Humpolec
• XXXXXXX XXXXXXXX,nar.X.X.XXXX,Na Rybníčku 1323,396 01 Humpolec
<br>
<br>
O D Ů V O D N Ě N Í
<br>
Ministerstvo zemědělství,odbor státní správy ve vodním hospodářství a správy
povodí,(dále jen „Ministerstvo zemědělství“),obdrželo dne 14.2.2020 od Krajského
úřadu Kraje Vysočina,odboru životního prostředí a zemědělství (dále jen „...

Načteno

edesky.cz/d/3614808

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz