« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení hospodářské úpravy lesů v Odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů v Ministerstvu zemědělství (PDF, 212 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 212 KB)
1
<br>
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady
v Oddělení hospodářské úpravy lesů v Odboru hospodářské úpravy a ochrany
<br> lesů v Ministerstvu zemědělství
<br>
Č.j.: 10440/2020-MZe-11130
<br> V Praze dne 25.února 2020
<br>
<br> Státní tajemník,jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014
<br> Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“) <,>
<br> vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení hospodářské
<br> úpravy lesů v Odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů v Ministerstvu zemědělství v oboru
<br> služby 43.Lesní hospodářství,myslivost,rybářství a včelařství <.>
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
<br> neurčitou <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 15.duben 2020 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu do 13.platové třídy <.>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
<br> • tvorba návrhů nebo komplexní posuzování návrhů právních předpisů s celostátní
<br> působností nebo předpisů Evropské unie,analýzy právního a skutkového stavu <,>
<br> zhodnocování nezbytnosti změny právního stavu,změny rozsahu právní regulace <,>
<br> souladu s dalšími právními předpisy,mezinárodními smlouvami a s právem Evropské
<br> unie <,>
<br> • tvorba návrhů celostátních resortně závazných předpisů s nejširšími a zásadními dopady
<br> do poměrů organizačních složek státu a dalších subjektů,které jsou jimi vázány <,>
<br> a s rozsáhlými věcnými a právními vazbami na další společenské systémy <,>
<br> • tvorba návrhů koncepcí lesního hospodářství v rámci působnosti Sekce lesního
<br> hospodářství <,>
<br> • zpracování návrhů podkladů pro jednání vlády a Parlamentu ČR,stanoviska a připomínky
<br> k materiálům ostatních ústředních orgánů státní správy,jakož i materiálů územních
<br> samosprá...

Načteno

edesky.cz/d/3614807

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz